De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt en de Beschikking Geen Loonheffing (BGL) is van tafel, heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Er wordt straks gewerkt met modelovereenkomsten. Wat houdt dit in?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Let op: 

de VAR is op 1 mei 2016 vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Lees hier alles over deze wet. 

Het wetsvoorstel van de BGL dat in de Tweede Kamer ligt, wordt aangepast. De BGL was een digitale versie van de VAR. Na veel ophef over de BGL heeft Wiebes in samenwerking met verschillende vakbonden, zzp-organisaties en werkgeversorganisaties een voorstel voor simpelere overeenkomsten gedaan. Door deze contracten wordt het makkelijker om met de flexibele schil samen te werken.

Niet verplicht

Net als bij de VAR, zijn deze contracten niet verplicht. In de modelovereenkomsten staan een aantal voorwaarden waaraan de zelfstandige moet voldoen om bij jou aan het werk te kunnen. Je weet hierdoor zeker dat je te maken hebt met een echte ondernemer en vrijblijft van sociale premies en naheffingen.

Geen verrassingen

De overeenkomsten worden voorgelegd aan de Belastingdienst door belangenorganisaties van opdrachtgevers en zzp’ers. De Belastingdienst bepaalt aan de hand van huidige regel- en wetgeving of de opdrachtgever loonheffing moet afdragen. Zowel jij als de zzp’ers hebben hierdoor vooraf zekerheid over jullie fiscale posities. Hierdoor wordt het gebruiken van zzp’ers een aantrekkelijkere optie. De bedoeling is dat er ongeveer 40 sectorale en een aantal algemene overeenkomsten op de site van de Belastingdienst komen.

Eigen overeenkomst

Als opdrachtgever krijg je de mogelijkheid om je eigen overeenkomsten en voorwaarden op te stellen die je gebruikt bij zzp’ers. Deze moeten wel goedgekeurd worden door de Belastingdienst, maar zijn dan onbeperkt bruikbaar.

Minder administratie

De VAR aanvragen kost veel tijd en moeite. De Belastingdienst moet de verklaring controleren en een bevestiging kan langer duren dan nodig is. De modelovereenkomsten zijn per sector te vinden op de website van de Belastingdienst. Je vult het contract in en geeft aan onder welke voorwaarden het werk wordt verricht en de zzp’er kan gelijk voor jou aan het werk. Bij de VAR moest je elk jaar opnieuw een aanvraag indienen, maar deze overeenkomsten kun je telkens hergebruiken. Dat scheelt een hoop administratie. Let wel op: bij een ingevulde overeenkomst zijn beide partijen aansprakelijk als later blijkt dat het om verkapte loondienst gaat. Voorheen draaide alleen de zzp’er hiervoor op.

Wanneer gaat dit in?

De staatssecretaris wil dat deze modelovereenkomsten vanaf 1 januari 2016 gebruikt worden. Tot die tijd blijft de VAR-systematiek in werking.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Veel mensen halen hun schouders op als zij weer eens een boete wegens verkeerd parkeren aantreffen. Zij berusten in hun lot, maar dat is niet altijd…
Consumenten in Nederland kunnen zich beroepen op verschillende wetten en regels als er iets mis is met een afgenomen dienst of product. Maar kun je als…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers te maken krijgen. Per 1 oktober 2023 gaat weer een aantal wetten en…
Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak…
Een scheiding heeft grote impact op je persoonlijke leven, maar brengt ook uitdagingen op zakelijk vlak met zich mee. De kans is groot dat je…
Sinds 1 juli 2023 mag je klanten geen gratis wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen van plastic meer meegeven. Denk aan koffie-to-go-bekers en bezorg-…