Ondernemers met een webwinkel die aan consumenten verkopen, krijgen vanaf 2014 te maken met nieuwe wettelijke regels, opgelegd vanuit Brussel. Zo mogen klanten onder meer langer nadenken over de vraag of ze een product terug willen sturen en moet u online klanten duidelijk maken dat als ze iets in uw webwinkel bestellen, een betalingsverplichting aangaan. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen.  

Inhoudsopgave

1. Verwijzen naar betalingsverplichting

Webwinkeliers moeten klanten duidelijk maken dat als ze iets online bestellen, een betalingsverplichting aangaan. Dat kan door op de bestelknop een tekst te plaatsen die dat duidelijk maakt: ‘Bestelling met betalingsverplichting’.

2. Meer bedenktijd voor consumenten

Klanten krijgen 14 kalenderdagen bedenktijd om te bepalen of ze een product terug willen sturen. Dit is het zogenaamde herroepingsrecht. Deze bedenktijd gaat in op het moment dat de klant het bestelde product ontvangt. Als een klant binnen deze termijn besluit dat hij het gekochte niet wil houden, dan heeft hij 14 kalenderdagen de tijd om het product terug te sturen.

Niet alles wat in een webwinkel wordt gekocht kan worden teruggestuurd: muziek, films, downloads en andere digitale goederen vallen niet onder het herroepingsrecht, evenals op maat gemaakte producten, tijdschriften en bederfelijke waar.

Let op! Als een webwinkelier een klant niet informeert over het herroepingsrecht, dan krijgt de koper tot 1 jaar de tijd om een product terug te sturen.

3. Webwinkelier hoeft extra kosten andere verzendmethode niet terug te betalen

Als een klant een product terugstuurt, heeft deze recht op teruggaaf van het volledige aankoopbedrag, dus inclusief de verzendkosten. Heeft de klant bij het bestellen van een product gekozen voor een duurdere verzendmethode dan een standaardverzending, dan hoeft een webwinkelier alleen de kosten voor een standaardverzending terug te betalen. De extra kosten voor een andere verzendmethode komen dus voor rekening van de koper.

4. Levering binnen 30 dagen

Voor producten geldt een maximale levertijd van 30 dagen, tenzij een koper expliciet toestemming geeft dat de levering langer kan duren. Is dat niet het geval, en de aankoop wordt niet binnen dertig dagen geleverd, dan heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Dit annuleringsrecht geldt overigens al in Nederland.

5. Informatie over garantie

U moet informatie geven over de wettelijke garantie. Lees meer over hoe het precies werkt met garantie »

6. Verplichte uitleg over klachtenprocedure

U bent verplicht om klanten goed te informeren over de klachtenprocedure die u hanteert.

Waarom nieuwe regels?

Al in 2011 stemde het Europees Parlement in met nieuwe regels voor kopen op afstand, waardoor consumenten in iedere lidstaat dezelfde rechten en plichten zouden moeten krijgen bij online aankopen. Hierdoor zouden barrières om vanuit het ene EU-land iets te kopen bij een webwinkel in een andere lidstaat, weggenomen worden.

Vanaf wanneer moet u aan de nieuwe regels voldoen?

Het is de bedoeling dat de Europese regels uiterlijk in december 2013 zijn opgenomen in de Nederlandse wet. Ondernemers krijgen daarna een half jaar de tijd om hun webwinkel – en algemene voorwaarden – aan de nieuwe regels aan te passen. Wie dit niet op tijd voor elkaar heeft, riskeert een boete.

Lees ook:

9 tips om uw webconversie te verhogen »
Klachten komen van alle kanten – zo gaat u ermee om »
Webcare: dat is meer dan alleen maar online klantenservice »

Tip! 

Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Lees ook…
Consumenten in Nederland kunnen zich beroepen op verschillende wetten en regels als er iets mis is met een afgenomen dienst of product. Maar kun je als…
Prinsjesdag – dit jaar op 19 september – is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de…
Iedere ondernemer die producten verkoopt moet zich op enig moment afvragen: is er in mijn productieketen sprake van kinderarbeid? Dit is een lastige…
Sinds de invoering van de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA) ben je als hoofdopdrachtgever aansprakelijk wanneer door jou ingeschakelde (onder)aannemers…
Sinds 1 juli 2023 mag je klanten geen gratis wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen van plastic meer meegeven. Denk aan koffie-to-go-bekers en bezorg-…
De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Werkgevers met vijftig tot tweehonderdvijftig werknemers hebben tot…