Naast de veranderingen uit de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015, zijn er nog meer nieuwe wetten en regels voor ondernemers geldig vanaf die datum. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor je geselecteerd.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Wat verandert er op 1 juli 2015?

Wet werk en zekerheid (Wwz)
Op 1 januari is al een aantal wijzigingen ingegaan van de Wet werk en zekerheid op het gebied van flexibel personeel. Per 1 juli is de rest van de wijzigingen in op het gebied van ontslag en het verlengen van tijdelijke contracten een feit.
Ketenbepaling aangepast
Je medewerker krijgt eerder een vast dienstverband. Geef je een medewerker verschillende tijdelijke contracten die elkaar binnen zes (nu drie) maanden opvolgen, dan ontstaat na een periode van twee (nu drie) jaar een vast contract.

Infographic: de nieuwe ontslagroute

Ontslag
  • De ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding. Als je een medewerker laat gaan die minimaal twee jaar in dienst is, heeft hij recht op een vergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding is maximaal 75.000 euro, of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag.
  • Ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid loopt voortaan altijd via het UWV. Ontbinding van het arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen gaat voortaan via de kantonrechter. Beide routes zijn alleen verplicht als je werknemer niet schriftelijk instemt met ontslag.
  • Krijg je van het UWV geen toestemming voor ontslag, dan kun je alsnog naar de kantonrechter, maar die volgt dezelfde criteria, dus de kans op succes is klein. Als je werknemer het niet eens is met het ontslag via het UWV, kan deze binnen twee maanden naar de kantonrechter stappen.
  • Ontsla je een medewerker die niet schriftelijk heeft ingestemd met het ontslag zonder toestemming van het UWV, dan kan je werknemer ook naar de kantonrechter stappen om de opzegging te laten vernietigen of om een vergoeding te vragen.
  • Let op! Je werknemer kan zijn schriftelijke instemming binnen veertien dagen, zonder opgaaf van reden, herroepen. De opzegging heeft dan niet plaatsgevonden. Ook een overeengekomen beëindigingsovereenkomst kan binnen veertien dagen worden ontbonden door de werknemer.

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon wordt op 1 juli 1507,80 euro (bruto) per maand voor een medewerker van 23 jaar of ouder. Ook het minumumjeugdloon gaat met 0,40 procent omhoog. Zie hier de bedragen:
leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en ouder € 1.507,80 € 347,95 € 69,59
22 jaar € 1.281,65 € 295,75 € 59,15
21 jaar € 1.093,15 € 252,25 € 50,45
20 jaar € 927,30 € 214,00 € 42,80
19 jaar € 791,60 € 182,65 € 36,53
18 jaar € 686,05 € 158,30 € 31,66
17 jaar € 595,60 € 137,45 € 27,49
16 jaar € 520,20 € 120,05 € 24,01
15 jaar € 452,35 € 104,40 € 20,88

Nieuw: Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Met de WAS wil de overheid uitbuiting, oneerlijke concurrentie en onderbetaling van werknemers tegengaan. De ketenaansprakelijkheid voor het betalen van het cao-loon aan een medewerker wordt uitgebreid. Dit geldt als je een bedrijf inhuurt dat op zijn beurt ook weer een bedrijf inschakelt voor werkzaamheden. Nu is alleen de werkgever via wie je het personeel inhuurt aansprakelijk voor
het loon, maar vanaf 1 juli ben je ook als opdrachtgever aansprakelijk.
Als je een werknemer minder dan het cao-loon betaalt kan hij vanaf 1 juli makkelijker bij de rechter het volledige loon eisen met een verzoekschrift, nu moet dat nog via een dagvaarding. De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakt de namen van gecontroleerde bedrijven bekend. Werkgevers- en werknemersorganisaties wisselen informatie met de Inspectie SZW uit als ze vermoeden dat er geen cao-loon wordt betaald.

Btw-tarief bouw omhoog

Het btw-tarief op arbeidskosten bij het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) woningen ouder dan twee jaar, was tijdelijk verlaagd naar 6 procent. Op 1 juli gaat het weer omhoog naar 21 procent.
Wat zijn de gevolgen voor ondernemers? 

Wet pensioencommunicatie

Deze wet gaat op 1 juli in en moet ervoor zorgen dat jij en je werknemers meer informatie krijgen over jullie
pensioen. Het is de bedoeling dat pensioenfondsen en pensioenverzekeraars, onder meer via Pensioen 1-2-3 en mijnpensioenoverzicht.nl duidelijker communiceren over keuzes, mogelijkheden en onzekerheden van je pensioen.

Sterkere positie auteurs en artiesten

Er komt een wettelijke regeling voor het auteurscontractenrecht, ter aanvulling op het
auteursrecht. Dit versterkt de contractuele positie van auteurs en artiesten ten opzichte van exploitanten, bijvoorbeeld uitgevers en producenten. Werk je met auteurs en artiesten, dan hebben ze bijvoorbeeld de mogelijkheid het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden als jij hun werk niet (voldoende) exploiteert (herroepingsrecht). En ze hebben recht op een redelijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheid. Wat precies een redelijke vergoeding is, moet nog worden vastgesteld. Ook komt er een geschillencommissie waar individuele makers en verenigingen van makers hun geschillen kunnen voorleggen.

Bouwregels aangepast

Voor bouwbedrijven en eigenaars van een winkel, bedrijfsgebouw of studentenwoning wordt een aantal regels aangepast. De ruimte in een gebouw moet voor 80 procent (gebouw met publieke functie) of 60 procent (winkel) rolstoeltoegankelijk zijn. De hoofdingang moet altijd rolstoeltoegangkelijk zijn.
Bij de bouw van studentenwoningen gaat de minimale oppervlakte van 18 m2 naar 15 m2 en een balkon en fietsenhok zijn niet meer verplicht.
Bouw of ontwerp je voor particulieren, dan is het belangrijk om te weten dat ze meer vrijheid krijgen bij het ontwerpen van een eigen huis met betrekking tot plafondhoogte, de omvang van badkamer en toilet en het plaatsen van trappen.

Civiel bestuursverbod

Er komt een bestuursverbod voor
bestuurders van rechtspersonen die zich schuldig maken aan faillissementsfraude. Een bestuurder met een bestuursverbod:
  • kan niet langer bestuurder blijven van het failliete bedrijf en bij andere rechtspersonen waar hij bestuurder is
  • kan niet opnieuw bestuurder of commissaris worden

?Het bestuursverbod duurt maximaal vijf jaar. *

Nieuwe regels voor gerechtsdeurwaarders

Er komt een aantal nieuwe regels voor gerechtsdeurwaarders. De belangrijkste verandering is dat er een duidelijker onderscheid wordt gemaakt tussen de gerechtsdeurwaarders die ondernemer zijn, die in loondienst bij een gerechtsdeurwaarderskantoor werken en kandidaat-gerechtsdeurwaarders die in opleiding zijn.
*
* Uitgesteld tot 1 januari 2016

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers mee te maken krijgen. Per 1 juli 2023 gaat weer een aantal wetten en…
Iedere ondernemer die producten verkoopt moet zich op enig moment afvragen: is er in mijn productieketen sprake van kinderarbeid? Dit is een lastige…
Prinsjesdag – dit jaar op 19 september – is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de…
Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak…
De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Werkgevers met vijftig tot tweehonderdvijftig werknemers hebben tot…
Consumenten in Nederland kunnen zich beroepen op verschillende wetten en regels als er iets mis is met een afgenomen dienst of product. Maar kun je als…