15 oktober 2018

Weet jij wat je moet doen bij brand of een hartaanval?

‘Bedrijfshulpverlening (BHV), de helft van de bedrijven in Nederland heeft het niet goed voor elkaar’, weet Kees Weerheim, directeur van BHVNederland. Terwijl het wettelijk verplicht is. En belangrijker: het kan levens redden.
 • Naam: Kees Weerheim
 • Functie: Directeur
 • Bedrijf: BHVNederland
 • Medewerkers: 8 + 30 freelancers
 • Product/dienst: EHBO- en BHV-opleidingen
 • Doel: Heel Nederland de kans geven levens te redden en schade te beperken

WETTELIJK VERPLICHT

De Arbowet schrijft voor dat je een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van je bedrijf moet (laten) maken en aan de hand daarvan een aantal bedrijfshulpverleners (BHV’ers) moet aanstellen binnen je bedrijf. Dit geldt voor ieder bedrijf met minimaal één personeelslid. BHV zorgt ervoor dat er direct kan worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteit en beschermt werknemers en bezoekers van het bedrijf.
 
‘Bij hartfalen moet je snel optreden. Je kunt niet wachten tot de ambulance er is.’

SCHADE BEPERKEN

‘Een brand of andere calamiteit kun je niet volledig uitsluiten’, weet Kees Weerheim, die zelf 20 jaar bij de brandweer werkte. ‘Maar je kunt wel leren ermee om te gaan en zo de schade te beperken.’ Dat het echt werkt, ziet Weerheim in de praktijk. ‘Ik kreeg recent een mailtje van een cursist. Twee dagen nadat zij op cursus was geweest, had ze in haar schoenenwinkel een persoon die een epileptische aanval kreeg. Dat ziet er heftig uit, maar dankzij de training bleef ze rustig en wist ze wat ze moest doen. Zelfs het ambulancepersoneel gaf haar na afloop complimenten. Dat gaf haar een goed gevoel.’

LEVENSREDDEND

BHV kan zelfs levens redden. ‘Bij hartfalen moet je snel optreden’, legt Weerheim uit. ‘Het duurt 10 tot 15 minuten voor de ambulance er is, maar er moet zo snel mogelijk – liefst binnen 3 minuten al – reanimatie worden toegepast en een AED (draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan resetten) worden gebruikt. Als je niet weet wat je moet doen, sta je met je handen in de lucht. Machteloos.’

GEEN BHV’ER? STOP MAAR!

‘Veel bedrijven hebben geen of te weinig BHV’ers’, merkt Weerheim. ‘Veel cursisten vertellen tijdens een training dat ze de enige BHV’er van het bedrijf zijn. Dan vraag ik: dus het bedrijf ligt vandaag stil? Vaak komt dan de dooddoener: ach, bij ons gebeurt toch niets, wij lopen geen risico. Maar het kan overal gebeuren’, benadrukt Weerheim. ‘Die bewustwording is heel belangrijk. Eens is de eerste keer.’

ONBEWUST ONBEKWAAM

‘Veel ondernemers en werknemers zijn onbewust onbekwaam’, zegt Weerheim. ‘Een brandblusser? Geen idee of we hem hebben, horen we vaak. Of hoe hij gebruikt moet worden. Terwijl je daarmee kunt voorkomen dat je volledige bedrijf in rook opgaat. Het vergt alleen een goede voorbereiding.’ Een belangrijk onderdeel van die voorbereiding is het bewust worden van de risico’s. ‘Als je tien werknemers van hetzelfde bedrijf vraagt: waar denk jij dat het grootste risico ligt? Dan krijg je vaak vijf of zes verschillende antwoorden. De risico’s van een situatie inschatten is dan ook het belangrijkste onderdeel van BHV. Als er een brandje uitbreekt in de omgeving, vraagt de BHV’er zich af: Wat staat precies in brand? Wat is het risico? Hoe snel kunnen we het gebouw ontruimen? Vervolgens kan hij of zij gericht gaan handelen.’

WEET WAT TE DOEN

Weerheim: ‘Je moet BHV niet zien als een last, maar als een lust. Het is geen noodzakelijk kwaad. Als je letterlijk leert levens te redden is dat juist heel fijn. Zorg dat je kunt helpen. Het is prettig voor jezelf en de mensen om je heen.’

7 BHV-TIPS VAN KEES WEERHEIM

 1. Maak je bewust van de risico’s om je heen.
 2. Ken de inhoud van de verbandtrommel.
 3. Weet waar blusapparaten hangen.
 4. Ken de weg naar de nooduitgang en zorg dat die vrij is.
 5. Leer ziektebeelden herkennen.
 6. Deel je zorgen over veiligheid met collega’s
 7. Maak van BHV een lust in plaats van een last.
   

HOEVEEL BHV’ERS HEB IK NODIG?

Het aantal bedrijfshulpverleners (BHV’ers) binnen een bedrijf hangt af van de bedrijfsgrootte en de risico’s binnen de organisatie. Op basis van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt vastgesteld hoeveel BHV’ers een bedrijf nodig heeft. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de bezoekers die in een pand aanwezig kunnen zijn, omdat een organisatie hier ook verantwoordelijk voor is. Werknemers dienen een BHV-cursus te volgen om BHV’er te worden.

HOE WERKT EEN BHV-CURSUS?

Medewerkers leren tijdens een BHV-cursus om een beginnende brand te bestrijden, eerste hulp te verlenen en personen uit een pand te evacueren. Een BHV Basisopleiding duurt twee dagen of, in combinatie met een e-learning module, één praktijkdag. Een cursus BHV Herhaling duurt één dag.

EHBO IS GEEN BHV

Een medewerker met alleen een EHBO-diploma is geen BHV’er. Op het gebied van evacuatie en brandbestrijding moet die medewerker ook precies weten wat te doen. Daarvoor is een BHV-cursus vereist.
 
 

Tekst: Raphael Klees
Beeld: Boy van Dulmen

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…