Het woord 'subsidie' heeft tegenwoordig al snel een negatief imago. Voor ondernemers kunnen subsidies echter een belangrijke factor zijn bij de financiering van een nieuw initiatief of product. Bovendien blijkt dat Nederlandse provincies nog 2,4 miljard euro aan niet bestede subsidies in kas hebben. De druk om dat geld binnenkort uit te geven neemt toe. Bij veel ondernemers ontbreekt echter de nodige kennis en ervaring om van dat geld gebruik te maken. Tips om toch aan dat geld te komen.
Frank Waleczek van subsidie- en projectmanagementbureau
Subvention ziet dat ondernemers veel
kunnen hebben aan gedegen advies over te verstrekken subsidies. “Wat zijn de regels? Waar moet 
je op letten met aanvragen? Dat zijn vragen die je jezelf moet stellen. Wij kennen de wereld van de 
investerings- en subsidiemogelijkheden.”
Subsidies liggen te wachten 
Jaarlijks begeleidt Subvention 
verschillende subsidietrajecten 
voor enkele honderden bedrijven, van industrie tot retail en horeca
. “Dat doen we door heel Nederland. In elke provincie heb je weer 
een aparte regeling. Zo heb je in Rotterdam een subsidie voor groene vegetatiedaken, om de 
wateroverlast in de stad tegen te gaan. Wij zorgen bij zo’n project voor een koppeling tussen de 
benodigde investering en de innovatie.”
Veel subsidies blijven echter bij de provincies liggen wachten omdat bij zowel gemeenten als 
bedrijven de kennis ontbreekt om ervoor in aanmerking te komen. Dat stelt Corné van Gool van 
subsidieadviesbureau De Breed & Partners in het FD. “Zeeland, Brabant en Limburg maken 
bijvoorbeeld nauwelijks gebruik van de Europese subsidieregeling Interreg, die bedoeld is om de 
samenwerking met België en Duitsland te stimuleren.”
Subsidieloket vinden
Arjen Duiker en Wouter van Dijk van PNO Consultants zien dat ondernemers de weg naar de 
provincie als subsidieloket onvoldoende weten te vinden. “Bij subsidies denkt men al snel aan de landelijke 
overheid of Brussel. Maar ook provincies hebben ambities en doelstellingen waarvoor budgetten zijn gereserveerd. Het kapitaal is er dus, maar moet alleen gevonden worden.
Dicht bij huis
Door goede contacten met plaatselijke beleidsmakers zijn Duiker en Van Dijk goed op de hoogte 
van regionale subsidies. “Zeker als er werkgelegenheid in de betreffende regio mee wordt 
gestimuleerd, dan wil een provincie zeker meedenken
. We zijn nu druk bezig met een eind vorig jaar gelanceerde campagne van 
innovatieprojecten voor het mkb in Groningen. De bekendheid van dit programma is groot en we begeleiden het 
traject momenteel voor twee bedrijven. Daar ligt een subsidiebudget van maximaal 150.000 euro klaar. Dat geld dekt tot 
50% van het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma van onze klant.”
Traject
Hoe ziet zo’n subsidietraject er eigenlijk uit? Duiker en Van Dijk: “Als het subsidieprogramma 
door de provincie bekend is gemaakt of de contouren zijn enigszins duidelijk, dan gaan wij schakelen tussen de lokale overheden enerzijds en 
onze bestaande en mogelijk nieuwe klanten anderzijds. We checken of ondernemers interessante 
projectideeën hebben die mooi aansluiten op het subsidieprogramma. Is dat niet zo, dan onderzoeken we hoe we het traject sterker kunnen maken door een consortium te verbreden of een koppeling te maken tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven, wat overheden over het algemeen graag zien. 

We moeten wel snel zijn met ons onderzoek, want bij dit programma is het ‘wie eerst komt, 
het eerst maalt’. We gingen in september met onze klant om tafel en willen deze maand ons plan bij 
de provincie indienen. In dit geval spreek je dus over een half jaar doorlooptijd, maar het kan zeker 
sneller. Hoeveel het kost? Dat kunnen we niet direct zeggen, want dat is sterk afhankelijk van de 
grootte van het project en de risicoanalyse. Bij een hogere succesgarantie kan de factuur lager uitvallen.”
Dit is deel 1 van een serie artikelen over subsidies.
Ontvang kortingscode tankpas
Weg met alle reisbonnetjes en ingewikkelde btw-terugvorderingen. Met een zakelijke tankpas ontvang je één overzichtelijke factuur met alle gemaakte kosten. Probeer via De Zaak 3 maanden gratis uit!
Lees hier ons Privacy statement
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Zakelijke financiering
Geen papierwinkel of businessplannen. Regel je zakelijke financiering nu volledig online en zonder gedoe.
Lees ook…
Werken op afstand is sinds corona ‘gewoon’. Over de landsgrenzen heen online met z’n drieën een start-up uitbouwen is nog een graadje…
Vanuit verschillende richtingen vonden deze drie elkaar in Soilmates, hun gezamenlijke onderneming. Dave le Roux, Sander Breedveld en Jasmijn Rijcken…
De STAR-methode is een gestructureerde manier om vragen te stellen tijdens een sollicitatieprocedure. STAR staat voor situatie, taak, aanpak en…