Categorieën

De Zaak en MKB Servicedesk gaan samen. Met ingang van 1 juli 2013 zijn de twee grootste Nederlandse ondernemersplatformen beiden onderdeel van Dutch Network Group. Door het samengaan ontstaat met afstand het grootste ondernemersnetwerk van Nederland. Dat betekent dat het midden- en kleinbedrijf in de toekomst nog meer en beter geïnformeerd kan worden.

Dutch Network Group neemt per 1 juli alle aandelen en activiteiten van Small Business Publishing BV (uitgever van o.a. De Zaak) over van ING. Dutch Network Group zet alle activiteiten van ondernemerstijdschrift De Zaak voort en brengt met MKB Servicedesk en MijnMKB alle voor ondernemers relevante kennis en informatie onder één dak.

Deze krachtenbundeling in informatie- en kennisvoorziening voor ondernemers past bij de missie van Dutch Network Group om mensen ondernemender te maken. Samen bieden De Zaak en MKB Servicesdesk het meest complete aanbod van op ondernemers gerichte content. Het samenwerkingsverband bereikt wekelijks meer dan 350.000 bedrijven in het mkb.

Met DNG ontstaat een bundeling van diensten, waarbij de doelgroepen op elkaar aansluiten. Waar De Zaak met het tijdschrift de traditionelere mkb’er aanspreekt, heeft MBK Servicedesk een eigentijdser en innovatiever profiel. Dat uit zich vooral in toepassingen als het gepersonaliseerde dashboard MijnMKB, mobiele toegang via de MijnMKB App, een online tv-kanaal, regelmatige webinars en Google-hangouts en sinds kort ook de in het oog springende MKBuzz op locatie.

DNG-directeur Willem Overbosch: “Samen weten we nog beter wat ondernemers drijft en bezighoudt. Er waren twee partijen die dat als basis hadden, en juist die twee bundelen nu hun krachten. Ofwel, geen ondernemer in Nederland – en straks ook in Europa – kan nog om ons heen.”

Hoofdredacteur van De Zaak, Armand Landman, is ook opgetogen over de samenwerking: “De Zaak wilde nog meer voor ondernemers kunnen betekenen en ze van nog betere adviezen kunnen voorzien. Dat vraagt om investeringskracht en schaalgrootte. DNG geeft ons de mogelijkheid te groeien en op nog meer plekken en tijdstippen exact te zijn waar ondernemers willen dat we zijn. Met de juiste antwoorden op al hun vragen.”

Willem Overbosch: “De Zaak en MKB Servicedesk delen hun visie op de toekomst en kunnen door de nieuwe schaalgrootte ondernemers nog beter vooruit helpen. Niet alleen in Nederland, maar in de toekomst ook over onze landsgrenzen.”

Lees ook…