Categorieën

Als iemand stage bij u loopt, steunt u niet alleen het beroepsonderwijs, u profiteert er zelf ook van. Stagiairs beschikken over actuele vakkennis en blijven vaak werken bij het stagebedrijf. Waar moet u allemaal rekening mee houden als u een stagiair wilt aannemen? 7 tips.

Inhoudsopgave

7 tips voor een succesvolle stage

1. Bied werk op niveau

Zorg dat de werkzaamheden van de stagiair aansluiten bij het opleidingsniveau, de studierichting en de vereiste stageopdracht of taakomschrijving. Laat een student van de universiteit dus geen eenvoudig secretaressewerk doen.

2. Niet alleen koffie en post rondbrengen 

In kleinere bedrijven zal een stagiair vaak alle voorkomende werkzaamheden moeten aanpakken, net als alle medewerkers. Wijs hem daar op, maar waak ervoor dat de stagiair uitsluitend de koffie rondbrengt en de post doet.

3. Bereid de stage goed voor

Zorg dat collega’s op de hoogte zijn van de komst van de stagiair en vraag hun medewerking. Maak duidelijk dat het niet de bedoeling is dat iedereen de stagiair op eigen houtje opdrachten geeft.

4. Stel doelen op

Bespreek vooraf de doelstellingen: wat wil de stagiair opsteken, waarom heeft hij voor uw bedrijf gekozen, wat zijn de wederzijdse verwachtingen? Voer regelmatig een kort voortgangsgesprek.

5. Geef stagiair eigen werkplek

Regel een eigen werkplek voor de stagiair. Dus (bijvoorbeeld) een eigen bureau met computer.

6. Zorg voor een aanspreekpunt

De begeleiding is afhankelijk van het type stage en de doelstelling die de stagiair en de onderneming hebben geformuleerd. Zorg in ieder geval voor één vast aanspreekpunt in uw bedrijf. Zorg ook voor een vast aanspreekpunt bij het opleidingsinstituut.

7. Doe iets extra’s

Om goede contacten te onderhouden met de school, kunt u iets extra’s doen, zoals het aanbieden van excursies voor aankomende studenten of uzelf aanbieden als gastdocent.

Zie ook Stagiairs: uw werknemers van de toekomst »

Lees ook…
Ondernemen is niet alleen rozengeur en maneschijn. Soms ontkom je er niet aan om afscheid te nemen van werknemers. Het is belangrijk om zaken als…
De Mededingingswet moet eerlijke concurrentie garanderen. De wet verbiedt prijsafspraken, marktverdeling, machtsmisbruik en nog veel meer. Welke ruimte…
Als een werknemer een fout maakt onder werktijd, ben je als werkgever bijna altijd verantwoordelijk voor de aangerichte schade die hierbij is…