Ieder bedrijf moet 'intern' een preventiemedewerker aanstellen, die zorg draagt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in het bedrijf. Wie wijst u aan, of neemt u de taak zelf op u, en wat doet de preventiemedewerker precies?

Wettelijke verplichtingen

Op het gebied van arbo- en preventietaken moet u kiezen tussen een zogenoemde ‘maatwerkregeling’ of een ‘vangnetregeling’ (lees meer over de arboverplichtingen). Verder moet u een (of meerdere) preventiemedewerker(s) aanwijzen, ongeacht voor welke regeling u kiest. De preventiemedewerker draagt zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in het bedrijf.

Deze verplichting geldt voor iedere ondernemer die ook werkgever is, al heeft u maar een (parttime) medewerker in dienst. Raak niet direct in paniek: in een bedrijf met maar één (part-time) administratief medewerker, behelst de functie vanzelfsprekend veel minder dan in een bouwbedrijf met 30 werknemers.

LET OP:

Heeft u uw zaken niet goed geregeld, dan kan de arbeidsinspectie boetes opleggen die kunnen oplopen tot € 3000,- per overtreding.

De preventiemedewerker

Het belangrijkste is dat u een preventiemedewerker expliciet benoemt en dat deze de risico’s van het bedrijf in kaart brengt. Een taak die u sowieso al dient uit te voeren in het kader van de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). U moet ten minste één werknemer aanwijzen voor deze taak. In bedrijven met maximaal 25 werknemers mag de werkgever de functie overigens zelf op zich nemen, mits hij aan de deskundigheidseisen voldoet.

De preventiemedewerker heeft drie wettelijk verplichte taken:

  • het in kaart brengen van de risico’s (de RI&E);
  • overleggen met de personeelsvertegenwoordiging;
  • uitvoeren van de arbomaatregelen.

Voorkom hogere verzuimkosten!

Wie wijst ú aan als preventiemedewerker in uw bedrijf? Dat is geen kwestie van ‘iene miene mutte’, maar moet u goed overwegen. Als u de keuze niet zorgvuldig maakt, dan kan dat leiden tot toename in verzuim en daardoor hogere kosten voor verzuimbegeleiding.

Deskundigheidseisen

Wat moet een preventiemedewerker dan wel kunnen? Regelmatig wordt gesuggereerd dat preventiemedewerkers verplicht zijn een cursus te volgen. Dit is niet juist. Het is niet wettelijk bepaald aan welke opleidingseisen een preventiemedewerker moet voldoen. Belangrijk is, dat de medewerker bekend is met de arbeidsrisico’s in het bedrijf en deskundig advies kan geven over voorkomen van ongevallen. Een cursus of opleiding is dus niet verplicht, maar kán wel nuttige handvatten bieden. Hoe deskundig de preventiemedewerker moet zijn, kan het beste worden vastgesteld in de RI&E van het bedrijf.

Positief rendement

Onderschat het belang van een preventiemedewerker niet. Op de langere termijn gaat het om de vitaliteit en continuïteit van het bedrijf.
Even voor het begrip: eén dag verzuim van een werknemer met modaal inkomen (€ 27.000,- per jaar) kost het bedrijf € 325,- per dag. Als bij een bedrijf waar iedereen modaal verdient het verzuim met 1% daalt, bespaart u rond de € 400,- per werknemer per jaar!

Zakelijke autoverzekering
Uitgebreide dekking, een uitstekende service en extra exclusieve collectieve korting via De Zaak. Benieuwd hoeveel jij kan besparen?
Tip: Werknemers door laten werken na hun pensioen
Met deze krappe arbeidsmarkt wil je jouw ervaren werknemer misschien door laten werken na zijn pensioen. Dan kan via de de populaire Doorwerkregeling. Dit en meer op Ideale later.
Lees ook…
De risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een verplichte gezondheids- en veiligheidscheck van je bedrijf. Wie zo’n RI&E niet kan laten zien,…
Als je een onderneming start, moet je een rechtsvorm kiezen. Veel ondernemers twijfelen tussen een eenmanszaak of bv. Wat is de beste rechtsvorm voor…
Een auto van de zaak is voor veel werknemers een gewilde secundaire arbeidsvoorwaarde. Maar voor werkgevers kan het een kostenpost zijn met extra…