De economische situatie dwingt meer en meer ondernemers ertoe om personeel te ontslaan. Ook melden steeds meer leden van De Zaak zich met vragen over dit onderwerp bij onze adviseurs. Daarom zetten we in dit overzicht de belangrijkste feiten over ontslag op een rij. Omdat het vooral nu van belang is om direct te kunnen schakelen als dat nodig is.

Naast een succesvolle ondernemer ben je misschien een aardige baas. Maar je werknemers kunnen nog zo hard voor je werken, ontzettend sympathiek zijn en natuurlijk hun baan nodig hebben voor brood op de plank; als het water u aan de lippen staat, is bezuinigen op  personeelskosten misschien het laatste redmiddel. Wat zijn de mogelijkheden?

Bedrijfseconomische redenen

Niet genoeg werk voor een of meer werknemers? Je kunt bij het UWV ontslag aanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen. Dat kan zijn omdat het slecht gaat met uw bedrijf, maar ook omdat er bijvoorbeeld minder mensen nodig zijn door een nieuwe technologie op het werk. Het UWV controleert of de aanvraag een juiste grond heeft; dat kan een aantal weken duren.

Let op: 20 of meer werknemers ontslaan?

Ben je hiertoe genoodzaakt, wegens bedrijfseconomische redenen en binnen drie maanden tijd, dan is de Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing. Lees meer over ontslag om bedrijfseconomische redenen en collectief ontslag »

Opzegging

De Nederlandse werknemer wordt arbeidsrechtelijk goed beschermd. Een arbeidscontract met een individuele werknemer kunt u niet zomaar ontbinden, maar het is ook niet onmogelijk.
Om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eenzijdig te beëindigen door opzegging, moet je toestemming vragen bij het UWV of de kantonrechter. Je moet de ontslagreden goed onderbouwen, rekening houdend met de wettelijke opzegtermijn en de opzegverboden.

Beëindiging

Een arbeidsovereenkomst kan ook worden beëindigd ‘met wederzijds goedvinden’, zonder dat het UWV of de kantonrechter eraan te pas komen. In een schriftelijke overeenkomst leggen beide partijen vast op welke datum de overeenkomst eindigt en welke afspraken daarbij zijn gemaakt.
Download een voorbeeld van een overeenkomst voor beëindiging met wederzijds goedvinden »

Een duidelijk overzicht van de verschillen tussen opzegging, ontbinding en beëindiging en de bijbehorende voorwaarden vind je in het artikel Ontslag en ontbinding van een arbeidsovereenkomst »

Dossier onmisbaar!

Bij een ontslagaanvraag is een personeelsdossier met daarin verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken en eventuele (officiële) waarschuwingen essentieel. Wil je een arbeidscontract beëindigen wegens disfunctioneren van een medewerker, dan kunt u daarmee aantonen dat de arbeidsrelatie onherstelbaar is verstoord.
Hou zo’n dossier vanaf het begin consequent bij. Als je er pas mee begint wanneer je de arbeidsrelatie met een disfunctionerende werknemer wilt beëindigen, ben je te laat. Het duurt dan waarschijnlijk heel lang – of het kost veel geld – om afscheid te kunnen nemen.

Netjes afscheid

Ons advies luidt: neem netjes afscheid. Niet alleen voor je eigen geweten, maar ook in het belang van je bedrijf. Je wilt natuurlijk niet dat vertrekkende werknemers boze verhalen over uw organisatie de wereld in brengen. En misschien gaat het je volgend jaar weer zo voor de wind dat je weer nieuwe arbeidskrachten nodig hebt. Dan is het nooit weg als goede ex-werknemers misschien weer terug willen komen, of als zij via hun netwerk goede nieuwe arbeidskrachten aandragen.

Lees ook…
i.s.m.
Recruitment is onmisbaar voor iedere organisatie. Want wie wil groeien, die wil nieuwe mensen vinden. Wat recruitment is, hoe je het werven van nieuwe…
Ondernemen is niet alleen rozengeur en maneschijn. Soms ontkom je er niet aan om afscheid te nemen van werknemers. Het is belangrijk om zaken als…
Dankzij de EU krijgen werknemers meer zekerheid en betere arbeidsvoorwaarden. Op 1 augustus trad de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en…
De Mededingingswet moet eerlijke concurrentie garanderen. De wet verbiedt prijsafspraken, marktverdeling, machtsmisbruik en nog veel meer. Welke ruimte…