Categorieën

Nederland kampt weer met een griepepidemie. De Mexicaanse griep is de boosdoener, maar ook de normale seizoensgriep houdt huis. Welke maatregelen kunt u nemen om verzuim te voorkomen? En wat als veel werknemers zich ziekmelden? Een overzicht met handige info.

Mexicaanse griep

Vorig jaar hield de Mexicaanse griep ons nog behoorlijk bezig en was er zelfs sprake van een grieppandemie. Deze winter is de griep weer aanwezig in Nederland, maar wordt inmiddels als ‘normale’ seizoensgriep beschouwd.

Momenteel is tweederde van de grieppatiënten geveld door Mexicaanse griep en bijna eenderde door influenza B. Een klein deel werd getroffen door het influenza A-virus.

Als werkgever is er een aantal zaken waar u op kunt letten om het verzuim in de hand te houden.

Verzuim voorkomen

Voorkomen dat uw personeel griep krijgt, kan niet. U kunt wel het gevaar op besmetting verkleinen. Volgens het RIVM zijn extra hygiëneregels van belang, die verspreiding kunnen voorkomen. Een paar tips:

– Maak voorwerpen zoals deurklinken regelmatig schoon. Gebruik allesreiniger en handwarm water. Daarna afspoelen met schoon water en laten drogen aan de lucht.
– Handen wassen is belangrijk, net als het afdrogen met materiaal dat geschikt is voor éénmalig gebruik.
– Ventileer goed in ruimten waar veel mensen samen in werken. Laat bijvoorbeeld de ventilatieroosters altijd iets open.
– Voor sommige bedrijven en branches bestaan protocollen met hygiënische maatregelen, denk bijvoorbeeld aan een kinderdagverblijf. Vraag na bij uw branchevereniging, GGD of RIVM.
– Stuur zieke werknemers naar huis, juist als de symptonen zich net openbaren, is de kans op besmetting het grootst.

Een zieke werknemer: wat te doen?

De Wet verbetering poortwachter verlangt van u bepaalde stappen, op het moment dat iemand zich ziek meldt. Het is van belang om precies te weten welke verplichtingen u heeft. Wat moet u doen als een werknemer zich ziek meldt? »

Doorbetalen bij ziekte niet altijd verplicht

Als een medewerker ziek is, betaalt u het loon door. Maar dat hoeft niet altijd. Denk aan mensen die zich onterecht ziek melden en misbruik maken van deze griepepedimie. Als dat het geval is, kunt u het loon opschorten of zelfs helemaal stopzetten. Waar moet u op letten als u in een dergelijke situatie terecht komt? »

Loondoorbetaling bij ziekte kúnt u verzekeren

Werkgevers zijn verplicht om maximaal twee jaar ten minste 70% van het loon van zieke werknemers door te betalen. U kunt zich voor deze kosten verzekeren.
Bij ziekte kúnt u loondoorbetaling verzekeren »

Lees ook…
Als een werknemer een fout maakt onder werktijd, ben je als werkgever bijna altijd verantwoordelijk voor de aangerichte schade die hierbij is…
De Mededingingswet moet eerlijke concurrentie garanderen. De wet verbiedt prijsafspraken, marktverdeling, machtsmisbruik en nog veel meer. Welke ruimte…
Het concurrentiebeding bestaat al meer dan honderd jaar en moet werknemers beletten om onder andere over te stappen naar de concurrent. Het (laten)…