U wilt wijzigingen aanbrengen in de arbeidsovereenkomst van een personeelslid omdat u over bepaalde zaken niet tevreden bent. Mag u dat zomaar doen?

Deze kwestie werd aan onze adviseurs voorgelegd:
“Een van mijn werknemers heeft een fulltime arbeidsovereenkomst en runt daarnaast ook nog een eigen onderneming. Omdat hier veel tijd in gaat zitten, verzuimt hij erg vaak. In de arbeidsovereenkomst is niets opgenomen over het verrichten van nevenactiviteiten. Is het juridisch mogelijk een verbod hierop in de overeenkomst op te nemen?”

Advies van Harry Chün, adviseur bij De Zaak
“U kunt zonder medewerking van de werknemer niet zomaar achteraf wijzigingen in de arbeidsovereenkomst aanbrengen. Oók niet als u een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst heeft staan. Aanpassingen zijn altijd mogelijk, maar daar moeten beide partijen mee instemmen. Leg wijzigingen altijd schriftelijk vast.

Uw medewerker moet zich wel als ‘goed werknemer’ gedragen. Dat betekent dat het uitvoeren van nevenactiviteiten er niet toe mag leiden dat hij zijn werk niet meer naar beste vermogens kan verrichten. Dit zou een aangrijpingspunt kunnen zijn voor een eventuele gang naar de rechter. Als u hiervoor kiest, kunt u met een eenzijdig wijzigingsbeding wel makkelijker uw zin krijgen. 

U kunt het beste eerst overleggen met uw medewerker om tot een oplossing te komen. Geef aan dat u liever niet heeft dat hij nevenactiviteiten verricht die een negatieve invloed hebben op zijn inzetbaarheid. Probeer afspraken te maken en zie het een tijdje aan. Als u er op die manier niet uitkomt, kunt u altijd nog naar de kantonrechter stappen, en eventueel om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen.”

Welke regels gelden voor het verrichten van nevenactiviteiten?
“In principe mag een werknemer ander werk naast zijn of haar baan uitvoeren. Dat kunt u niet zomaar verbieden. Bepaalde nevenactiviteiten zijn echter niet toegestaan, zoals werkzaamheden waarmee de werkgever concurrentie wordt aangedaan. Dat is vaak in een CAO geregeld.

Als er geen CAO van toepassing is, dan kunt u arbeidsvoorwaarden vastleggen in een personeelsgids en daarin de bepaling opnemen dat (bepaalde) nevenactiviteiten niet uitgevoerd mogen worden, of onder welke voorwaarden dit wel toegestaan is en hoe daarvoor toestemming moet worden gevraagd. Als iemand bij u in dienst treedt en de arbeidsovereenkomst ondertekent, gaat hij in principe ook akkoord met de bepalingen in de personeelsgids.”

Leden van de De Zaak kunnen met al hun vragen bij onze adviseurs terecht. Onbeperkt.

Stuur een mail naar: [email protected]!

Nog geen lid? Lees hier wat de voordelen zijn »

Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Ontvang kortingscode tankpas
Weg met alle reisbonnetjes en ingewikkelde btw-terugvorderingen. Met een zakelijke tankpas ontvang je één overzichtelijke factuur met alle gemaakte kosten. Probeer via De Zaak 3 maanden gratis uit!
Lees hier ons Privacy statement
Lees ook…
Het Nederlandse ontslagrecht kent twee manieren om de arbeidsovereenkomst te beëindigen zonder dat UWV of de kantonrechter eraan te pas komen: de…
In de arbeidscontract staan beknopt alle arbeidsvoorwaarden op een rij. Maar weet jij waar je op moet letten? Met deze checklist vermijd je de grootste…
Ondernemen is niet alleen rozengeur en maneschijn. Soms ontkom je er niet aan om afscheid te nemen van werknemers. Het is belangrijk om zaken als…