Over de AOW-leeftijd, die de komende jaren steeds met een maand omhoog gaat, komen bij De Zaak Advies heel wat vragen binnen. Bijvoorbeeld: "Moet ik een werknemer die dit jaar 65 wordt, langer in dienst houden omdat hij later AOW krijgt?" Lees hier hoe dat zit.

AOW-leeftijd omhoog

Uit een poll op onze site blijkt dat 28% van onze bezoekers mensen in dienst heeft die binnen vijf jaar 65 worden. Dat heeft gevolgen, want de AOW-leeftijd gaat de komende jaren steeds met 1 maand omhoog. Uiteindelijk zal de AOW-leeftijd in 2023 voor iedereen 67 jaar zijn, al liggen er ook plannen om dat al in 2021 te laten ingaan. 

Werknemer langer in dienst houden?

De vraag is nu: moet u een werknemer die dit jaar 65 wordt, langer in dienst houden omdat hij later AOW krijgt?

“Werkgevers moeten inderdaad een werknemer die dit jaar 65 wordt, in dienst houden tot die de AOW-leeftijd heeft bereikt”, aldus Bauco van der Meulen, adviseur bij De Zaak Advies. “Een werknemer mag niet ontslagen worden als hij 65 wordt, want dat is in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.”

“Ontslag kan dus pas ingaan op de dag dat een werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Als u een werknemer toch ontslaat als hij 65 wordt, kan hij dit via de rechter aanvechten.”

Einde dienstverband goed geregeld?

“Wanneer ik ondernemers over dit onderwerp spreek, vraag ik ze altijd wat er in de arbeidsovereenkomst, of de eventuele CAO, staat over het moment dat het dienstverband eindigt”, vervolgt Van der Meulen. “Als daarover niks zwart op wit staat, loopt de arbeidsovereenkomst namelijk gewoon door nadat iemand 65 is geworden en moet dus ook het loon worden doorbetaald.”

“De werkgever moet dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV om de arbeidsovereenkomst te laten eindigen, of op andere wijze zorgen voor een rechtsgeldig einde aan de arbeidsovereenkomst, via de kantonrechter of met een beëindigingsovereenkomst.”

Voorschot op AOW

Een medewerker die toch op zijn 65e wil stoppen met werken – en daardoor mogelijk inkomstenverlies lijdt omdat hij moet wachten op zijn AOW – kan een voorschot op zijn AOW aanvragen bij de Sociale Verzekerinsbank (SVB). “U heeft ook wat dat betreft een informatieplicht”, aldus Van der Meulen.

Ook mensen die gebruik maken van een prepensioen- of VUT-regeling die stopt voordat ze recht op AOW hebben, kunnen de voorschotregeling van de SVB gebruiken.

Gemiddelde pensioenleeftijd stijgt

In 2012 was 42% van de mensen die met pensioen ging 65 jaar of ouder. In 2011 was dat nog 30%. In totaal gingen vorig jaar 78.000 mensen met pensioen. De gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gaan, is 63,6 jaar. (Bron: CBS)

Lees ook:

65+er in dienst houden wordt aantrekkelijker »

Lees ook…
Dankzij de EU krijgen werknemers meer zekerheid en betere arbeidsvoorwaarden. Op 1 augustus trad de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en…
Ondernemen is niet alleen rozengeur en maneschijn. Soms ontkom je er niet aan om afscheid te nemen van werknemers. Het is belangrijk om zaken als…
De Mededingingswet moet eerlijke concurrentie garanderen. De wet verbiedt prijsafspraken, marktverdeling, machtsmisbruik en nog veel meer. Welke ruimte…
i.s.m.
Recruitment is onmisbaar voor iedere organisatie. Want wie wil groeien, die wil nieuwe mensen vinden. Wat recruitment is, hoe je het werven van nieuwe…