Als u zaken doet, wilt u geen onnodige risico's lopen. Vooral niet in het buitenland. Een bankgarantie kan daarbij helpen. Want daarmee heeft u meer zekerheid dat een opdracht wordt uitgevoerd én betaald.

Waarom een bankgarantie?

Stel: u wilt een investering doen, maar u kunt het bedrag niet in één keer voldoen. Of u wilt een zakenpartner overhalen met u in zee te gaan. Of u wilt financiële zekerheid van een buitenlandse opdrachtgever.
Dan kan een bankgarantie een uitkomst zijn, want daarmee heeft de tegenpartij het vertrouwen dat het transactiebedrag wordt betaald.
Vooral bij internationaal zakendoen is een bankgarantie een handig middel.

Hoe werkt het?

Wanneer iemand zijn financiële verplichting niet nakomt, kan de tegenpartij dankzij de bankgarantie de betaling bij de bank opeisen. Banken beschikken vaak over modelvormen van bankgaranties met vaste elementen. Looptijd en bedrag worden in overleg ingevuld. De bankgarantie is alleen geldig binnen de vooraf vastgestelde termijn, al kan hij ook zonder vaste einddatum worden afgegeven. De aanvrager betaalt provisie voor de bankgarantie.

De aanvrager moet ook een akte van vrijwaring ondertekenen. Deze geeft de bank het recht de garantie -als deze is uitgekeerd- op de aanvrager te verhalen. Maar de bank minimaliseert zijn risico al door op de rekening van de aanvrager een bedrag ter hoogte van de bankgarantie te blokkeren, of het in mindering op de kredietruimte te brengen.

De garantie komt overigens weer vrij als de klant deze officieel weer vrijgeeft via een ontheffing, de zogenaamde décharge.

Soorten bankgaranties

Soorten bankgaranties zijn betalingsgaranties, vooruitbetalingsgaranties, onderhoudsgaranties, biedingsgaranties, huurgaranties, uitvoeringsgaranties en douanegaranties. Huurgaranties worden bijvoorbeeld vaak door ondernemers aangevraagd bij de koop of huur van een bedrijfspand.

TIP! Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken via De Zaak is gratis en vrijblijvend.

Let op de einddatum

U kunt een bankgarantie verbinden aan een vaste termijn of kiezen voor een onbepaalde geldigheidsduur. De EVD, de instantie die Nederlandse bedrijven steunt en stimuleert bij het internationaal zakendoen, adviseert om altijd een expliciete einddatum te vermelden, bijvoorbeeld het moment dat er is geleverd. Zonder expliciete einddatum bestaat het risico dat de tegenpartij het geld maanden of zelfs jaren later bij de bank claimt. Deze zal dan uitkeren, waarop de gedupeerde naar de rechter moet om deze unfair calling terug te draaien.

Voordelen

  • Een bankgarantie is goedkoper dan een krediet.
  • Met een bankgarantie kunt u betere condities bedingen bij uw zakenpartner, bijvoorbeeld een lager tarief of een langere betalingstermijn.

Nadelen

  • Er bestaat het risico van onterechte opvraging van de bankgarantie als deze geen specifieke einddatum heeft.
  • De bankgarantie legt beslag op uw kredietruimte.

Gerelateerd lezen:

• Mediation & arbeidsconflict
• Loonkosten berekenen
• Het nieuwe arbeidsrecht na 9 maanden: een lelijk kind
• De Wet arbeid vreemdelingen: tewerkstellingsvergunning of niet?

Lees ook…
Dankzij de EU krijgen werknemers meer zekerheid en betere arbeidsvoorwaarden. Op 1 augustus trad de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en…
De Mededingingswet moet eerlijke concurrentie garanderen. De wet verbiedt prijsafspraken, marktverdeling, machtsmisbruik en nog veel meer. Welke ruimte…
i.s.m.
Recruitment is onmisbaar voor iedere organisatie. Want wie wil groeien, die wil nieuwe mensen vinden. Wat recruitment is, hoe je het werven van nieuwe…
Ondernemen is niet alleen rozengeur en maneschijn. Soms ontkom je er niet aan om afscheid te nemen van werknemers. Het is belangrijk om zaken als…