Categorieën

Ondernemers in Nederland lopen achter de feiten aan, omdat de arbeidsmarkt sneller verandert dan zij bij kunnen houden. Dit blijkt uit de MKB Trends kwartaal update, die dinsdag gepubliceerd is.
Hoewel de economie weer lijkt aan te trekken, is er grote behoefte aan meer speelruimte bij het aangaan van arbeidscontracten. Er is met name vraag naar flexibele meer informatie over flexibele arbeidsverbanden. Nieuwe wet- en regelgeving hangt daar nauw mee samen.

Regeldruk

Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat de regeldruk – ondanks de ambitieuze doelstellingen van de overheid – onveranderd hoog blijft: in de afgelopen zeven jaar nam die slechts met drie procent af. Het kost bedrijven veel tijd om nieuwe maatregelen te interpreteren en toe te passen. Vaak betekenen nieuwe regels ook eenmalige extra kosten. De jaarlijks terugkerende structurele regeldruk komt uit op een bedrag van bijna € 13.000,-.

Opleiding

Een van de opmerkelijkste uitkomsten is verder dat ondernemers weinig investeren in hun eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld door het volgen van een cursus of opleiding. Bijna 30% geeft aan minder dan duizend euro uit te geven aan de eigen ontwikkeling. Zeker een op de tien geeft er helemaal niets aan uit.

Cloud

Dat kennisgebrek uit zich vooral op het gebied van ‘slimmer werken en reizen’. Lang niet elke ondernemer is vertrouwd met de vele (besparings-)mogelijkheden die het werken in de cloud met zich mee kan brengen.

Talent

Die kennis kan hij makkelijk in huis halen door bij het aannemen van nieuw personeel te selecteren op kennis van bijvoorbeeld social media platforms. Vrijwel elke Nederlander tussen 15 en 39 jaar maakt er gebruik van.
In dat opzicht valt er voor de ondernemer nog veel te leren.

Lees ook:

Lees ook…
Ondernemen is niet alleen rozengeur en maneschijn. Soms ontkom je er niet aan om afscheid te nemen van werknemers. Het is belangrijk om zaken als…
De Mededingingswet moet eerlijke concurrentie garanderen. De wet verbiedt prijsafspraken, marktverdeling, machtsmisbruik en nog veel meer. Welke ruimte…
i.s.m.
Recruitment is onmisbaar voor iedere organisatie. Want wie wil groeien, die wil nieuwe mensen vinden. Wat recruitment is, hoe je het werven van nieuwe…