Ondernemers in het mkb zijn niet erg enthousiast en vooralsnog ook behoorlijk verdeeld over het effect van de maatregelen uit het Regeerakkoord. Een derde van de ondernemers is 'gematigd positief', een bijna even grote groep 'gematigd tot uitermate negatief'. Over één ding zijn ze het vrijwel allemaal wel eens: het consumentenvertrouwen moet herstellen. Dit blijkt uit recent onderzoek van Panteia/EIM.

Onderzoek
Het Regeerakkkoord werd in oktober 2012 gepresenteerd. Onderzoeksbureau Panteia/EIM legde een half jaar later 33 van de voorgestelde maatregelen voor aan MKB-ondernemers. Daarbij werd gevraagd in hoeverre zij denken dat die maatregelen effect hebben voor hun bedrijf.

Herstel consumentenvertrouwen het allerbelangrijkst
Bijna een derde van de ondernemers blijkt ‘gematigd positief’ over het Regeerakkoord als geheel. Daar staat een vrijwel even grote groep tegenover die ‘gematigd tot uitermate negatief’ is. De overige ondernemers zijn ‘neutraal’, zeggen ‘het niet te weten’, of ‘kunnen geen antwoord geven’.

Kleine en middelgrote bedrijven zijn iets vaker positief, en minder vaak negatief, dan microbedrijven.

Het herstel van het consumentenvertrouwen is volgens ondernemers het belangrijkst voor hun bedrijf. 83% is het daar gedeeltelijk of volledig mee eens. Dat geldt met name binnen het micro- en kleinbedrijf en meer specifiek in consumentgerichte sectoren. Horeca-ondernemers bijvoorbeeld, onderschrijven de stelling vrijwel allemaal (94%).

Vertrouwen in landelijke politiek
57% van de ondernemers reageert negatief op de stelling dat het eigen vertrouwen in de landelijke politiek in de afgelopen periode is toegenomen. Microbedrijven en detailhandel springen er hierbij uit.

Kabinetsformatie: liever zorgvuldig dan snel
61% van de middelgrote bedrijven vindt zorgvuldigheid bij de formatie van een kabinet belangrijker dan snelheid. Vooral horeca-ondernemers en de zakelijke dienstverlening zijn deze mening toegedaan.

Gekozen speerpunten
Ruim een kwart van de ondernemers zegt dat voor de komende jaren (gedeeltelijk) de juiste speerpunten zijn gekozen. Een kwart spreekt dat juist weer tegen. Het positiefst zijn de middelgrote bedrijven.

Wat ontbreekt in regeerakkoord
Ruim 15% van de ondernemers, vooral in de financiële dienstverlening, mist onderwerpen in het regeerakkoord. De grootte van de bedrijven speelt daarbij geen rol.

Gemiste onderwerpen en maatregelen die vaak genoemd worden:

Kosten overheidsapparaat – Besparingen op ambtenarensalarissen, het aantal ambtenaren. De efficiency van de overheid kan beter.

Wet- en regelgeving – Bureaucratie moet worden aangepakt. Het aantal overheidsregels en verplichtingen kan en moet naar beneden. Regels moeten minder (vaak) veranderen.

Bouwsector – De bouw moet worden gestimuleerd. Voorkom verder baanverlies.

Banken en financiële stelsel – Salarissen moeten omlaag, bonussen afgeschaft. Het huidige financiële stelsel roept twijfels op. Gepleit wordt voor het verstrekken van financiering aan het mkb.

Daarnaast worden genoemd: verschillende belastingen, de situatie rondom zzp’ers, het huidige subsidiebeleid. Gemist wordt ook het stimuleren van onderlinge solidariteit in de samenleving om gezamenlijk de crisis bestrijden.

Het volledige onderzoek vindt u onderaan dit artikel: MKB verdeeld over kabinetsbeleid »

Gratis e-magazine: Elektrische mobiliteit
Waarom is elektrificering van je wagenpark belangrijk? Waar begin je mee als je je medewerkers (en klanten) hierin wilt faciliteren? En wat zijn de ervaringen van elektrische rijders tot nu toe?
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Vastgoed Financiering
Flexibele én snelle hypotheek voor alle zakelijke vastgoed; winkels, bedrijfspand, renovatie, belegging.