Categorieën

Ondernemers in het mkb zijn niet erg enthousiast en vooralsnog ook behoorlijk verdeeld over het effect van de maatregelen uit het Regeerakkoord. Een derde van de ondernemers is 'gematigd positief', een bijna even grote groep 'gematigd tot uitermate negatief'. Over één ding zijn ze het vrijwel allemaal wel eens: het consumentenvertrouwen moet herstellen. Dit blijkt uit recent onderzoek van Panteia/EIM.

Onderzoek

Het Regeerakkkoord werd in oktober 2012 gepresenteerd. Onderzoeksbureau Panteia/EIM legde een half jaar later 33 van de voorgestelde maatregelen voor aan MKB-ondernemers. Daarbij werd gevraagd in hoeverre zij denken dat die maatregelen effect hebben voor hun bedrijf.

Herstel consumentenvertrouwen het allerbelangrijkst

Bijna een derde van de ondernemers blijkt ‘gematigd positief’ over het Regeerakkoord als geheel. Daar staat een vrijwel even grote groep tegenover die ‘gematigd tot uitermate negatief’ is. De overige ondernemers zijn ‘neutraal’, zeggen ‘het niet te weten’, of ‘kunnen geen antwoord geven’.

Kleine en middelgrote bedrijven zijn iets vaker positief, en minder vaak negatief, dan microbedrijven.

Het herstel van het consumentenvertrouwen is volgens ondernemers het belangrijkst voor hun bedrijf. 83% is het daar gedeeltelijk of volledig mee eens. Dat geldt met name binnen het micro- en kleinbedrijf en meer specifiek in consumentgerichte sectoren. Horeca-ondernemers bijvoorbeeld, onderschrijven de stelling vrijwel allemaal (94%).

Vertrouwen in landelijke politiek

57% van de ondernemers reageert negatief op de stelling dat het eigen vertrouwen in de landelijke politiek in de afgelopen periode is toegenomen. Microbedrijven en detailhandel springen er hierbij uit.

Kabinetsformatie: liever zorgvuldig dan snel

61% van de middelgrote bedrijven vindt zorgvuldigheid bij de formatie van een kabinet belangrijker dan snelheid. Vooral horeca-ondernemers en de zakelijke dienstverlening zijn deze mening toegedaan.

Gekozen speerpunten

Ruim een kwart van de ondernemers zegt dat voor de komende jaren (gedeeltelijk) de juiste speerpunten zijn gekozen. Een kwart spreekt dat juist weer tegen. Het positiefst zijn de middelgrote bedrijven.

Wat ontbreekt in regeerakkoord
Ruim 15% van de ondernemers, vooral in de financiële dienstverlening, mist onderwerpen in het regeerakkoord. De grootte van de bedrijven speelt daarbij geen rol.

Gemiste onderwerpen en maatregelen die vaak genoemd worden:

Kosten overheidsapparaat – Besparingen op ambtenarensalarissen, het aantal ambtenaren. De efficiency van de overheid kan beter.

Wet- en regelgeving – Bureaucratie moet worden aangepakt. Het aantal overheidsregels en verplichtingen kan en moet naar beneden. Regels moeten minder (vaak) veranderen.

Bouwsector – De bouw moet worden gestimuleerd. Voorkom verder baanverlies.

Banken en financiële stelsel – Salarissen moeten omlaag, bonussen afgeschaft. Het huidige financiële stelsel roept twijfels op. Gepleit wordt voor het verstrekken van financiering aan het mkb.

Daarnaast worden genoemd: verschillende belastingen, de situatie rondom zzp’ers, het huidige subsidiebeleid. Gemist wordt ook het stimuleren van onderlinge solidariteit in de samenleving om gezamenlijk de crisis bestrijden.

Het volledige onderzoek vindt u onderaan dit artikel: MKB verdeeld over kabinetsbeleid »

Lees ook…
Als een werknemer een fout maakt onder werktijd, ben je als werkgever bijna altijd verantwoordelijk voor de aangerichte schade die hierbij is…
Ondernemen is niet alleen rozengeur en maneschijn. Soms ontkom je er niet aan om afscheid te nemen van werknemers. Het is belangrijk om zaken als…
Het concurrentiebeding bestaat al meer dan honderd jaar en moet werknemers beletten om onder andere over te stappen naar de concurrent. Het (laten)…

top 11 Must Read Belastingtips 2023

Belangrijkste Belastingwijzigingen + Adviezen 2023 om zeker te zijn van maximaal belastingvoordeel.