Als uw huwelijk strandt, kan ook uw bedrijf failliet gaan. Tenminste, als u uw huwelijkse voorwaarden niet slim heeft afgesloten of aangepast. Voorkom problemen als de relatie met uw partner nog "koek en ei" is.

Wacht niet op een scheiding

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen, dan deelt u uw kapitaal met uw partner, ook na een scheiding. Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, dan is het belangrijk om – uit voorzorg – in te spelen op een eventuele scheiding. Waarom? Het leed is niet te overzien als u bijvoorbeeld de helft van uw bedrijfsvermogen aan uw echtgenoot moet afstaan, inclusief de winst van jaren. Dit kan uw bedrijf de kop kosten.

Geen winst in verrekenbeding

U kunt in uw huwelijkse voorwaarden via een zogenoemd verrekenbeding de verdeling laten vastleggen. Dit doet de notaris. Verstandig is bijvoorbeeld hierin uitsluitend uw inkomsten uit arbeid mee te nemen, zodat de winst uit de onderneming erbuiten valt.

Met terugwerkende kracht betalen

Doet u dat niet, dan moet het aandeel van u en uw partner worden berekend. De rechter gaat namelijk uit van alle inkomsten, dus inclusief de winst die u jaarlijks aan uw partner had kunnen uitkeren. Gekeken wordt naar de waardetoename van de aandelen van uw bedrijf tijdens de looptijd van het huwelijk. De vraag is ook: hoeveel van de winst is per jaar uitgekeerd en hoeveel is in het bedrijf gestopt? Ook niet-uitgekeerde winst kan meetellen. Staat uw bedrijf op naam van uzelf en bent u grootaandeelhouder? Het is waarschijnlijk dat u afhankelijk van de winst een alimentatiebedrag wordt berekend.

Ontwarren van geldstromen

De geldbedragen moeten met terugwerkende kracht worden vastgesteld en opgeteld. Alle jaarcijfers komen daarbij boven tafel. U kunt in dit geval in één klap veel geld kwijt zijn, vooral als het huwelijk lang heeft geduurd. Daarbij kunt u optellen de kosten voor het vaststellen van de waardevermeerdering van uw bedrijf en het ontwarren van alle geldstromen door een eigen accountant en advocaat van u en uw partner. Tel uit uw verlies!

Rechtszaken

Komt u na inmenging van uw accountant niet tot overeenstemming, dan komt de rechter in zicht. Die schakelt een onafhankelijke deskundige in met soms jarenlange slepende rechtzaken als gevolg. Een tip: u kunt dit soort problemen voorkomen door jaarlijks de winst van uw onderneming met uw partner te delen.

Úw aandelen

Als u samen met uw partner het startkapitaal ingebracht, is het verstandig dat u kunt aantonen dat u zélf de aandelen heeft betaald. Doet u dat niet, moet u na een scheiding de totale waarde van het bedrijf delen met uw echtgenoot.

Privé en zaken scheiden

Naast het maken van een verrekenbeding, is het verstandig privé- en zakelijke geldstromen te scheiden. Heeft u privégeld in uw bedrijf gestopt? Zorg ervoor dat u kunt aantonen dat dit uw geld is. Zet dit privégeld bijvoorbeeld niet op een gezamenlijke rekening.

In termijnen betalen

De moraal van het verhaal: laat een accountant én een jurist vastleggen hoe u uw zaken het beste kunt regelen. Wacht niet op een scheiding, maar doe dit tijdig. Moet u onverhoopt wel veel geld afdragen, hoeft dat niet te betekenen dat alles verloren is. Is de waarde van uw onderneming gestegen, dan kan uw ex-partner uw bezittingen niet zomaar opeisen. Tenzij er een gerechtelijk bevel is. Ook kunt u de rechter vragen in termijnen te betalen.

Partner overleden

Is uw partner overleden, bestaat de kans dat in uw huwelijkse voorwaarden het finaal berekenbeding van toepassing wordt. Uw gezamenlijke vermogen wordt berekend alsof u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Een finaal verrekenbeding geldt dus uitsluitend bij overlijden.

Lees ook…
Ondernemen is niet alleen rozengeur en maneschijn. Soms ontkom je er niet aan om afscheid te nemen van werknemers. Het is belangrijk om zaken als…
De Mededingingswet moet eerlijke concurrentie garanderen. De wet verbiedt prijsafspraken, marktverdeling, machtsmisbruik en nog veel meer. Welke ruimte…
i.s.m.
Recruitment is onmisbaar voor iedere organisatie. Want wie wil groeien, die wil nieuwe mensen vinden. Wat recruitment is, hoe je het werven van nieuwe…
Dankzij de EU krijgen werknemers meer zekerheid en betere arbeidsvoorwaarden. Op 1 augustus trad de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en…