Categorieën

Bedrijven krijgen steeds vaker met loonbeslag voor hun werknemers te maken, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Wat moet u doen als het om een van uw medewerkers gaat? En: hoe voorkomt u dat er loonbeslag wordt opgelegd?

‘Een toenemend aantal werknemers in Nederland zit zo diep in de schulden dat het werk er onder lijdt, berichtte De Telegraaf onlangs. ‘Ten einde raad gaan ze over tot diefstal of fraude. Bedrijven weten doorgaans niet hoe zij hiermee om moeten gaan. Ondernemend Nederland heeft er geen beleid voor, schulden zijn op de werkvloer niet bespreekbaar.’

Wat is loonbeslag?

Als een schuldeiser beslag laat leggen op het loon van een werknemer – of op een uitkering van een uitkeringsgerechtigde – omdat iemand niet langer aan bepaalde financiële verplichtingen kan – of wil – voldoen, spreken we over loonbeslag. Het is dus een middel om schulden te innen.

Wanneer kan loonbeslag bij een werknemer worden opgelegd?

Loonbeslag kan worden opgelegd als een werknemer in de schulden zit omdat hij bijvoorbeeld te veel op afbetaling heeft gekocht of omdat hij de rekening niet meer kan voldoen voor een abonnement op mobiele telefonie. Ook als bepaalde vaste lasten, zoals water, elektra en gemeentebelastingen niet meer – kunnen – worden betaald, kan loonbeslag worden opgelegd.

Wie kan loonbeslag opleggen?

Een schuldeiser kan via de rechter loonbeslag laten opleggen. Als de rechter het loonbeslag goedkeurt, wordt het uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder. Voor sommige instanties is het makkelijker, dus zonder eerst de rechter in te schakelen, om loonbeslag op te leggen. Voorbeelden daarvan zijn de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau.

Wat moet u doen?

U bent als werkgever wettelijk verplicht om mee te werken aan loonbeslag. U moet aan de gerechtsdeurwaarder bepaalde gegevens over uw werknemer verstrekken. Op basis hiervan wordt bepaald op welk deel van het loon beslag wordt gelegd.

Lees meer: “Ben ik verplicht om mee te werken aan loonbeslag?” >>

Let op de beslagvrije voet

Er kan geen beslag worden gelegd op het volledige loon van een medewerker. Uw werknemer moet over een bepaald deel van het loon kunnen blijven beschikken om bijvoorbeeld de huur van zijn woning te kunnen betalen. De basis voor het berekenen van de hoogte van het loonbeslag is de zogenaamde beslagvrije voet.

Pauline Mulder, eigenaar van Findus, bureau voor maatschappelijk financiële dienstverlening, wijst er in haar blog ‘Wat te doen bij loonbeslag?’ op dezaak.nl op dat de hoogte van het loonbeslag nogal eens verkeerd wordt uitgerekend.

Hoe voorkomt u loonbeslag?

Werknemers zitten vaak al veel langer in de schulden voordat loonbeslag wordt opgelegd. Als het ervan komt, betekent dat ook voor u als werkgever een extra belasting. Pauline Mulder benadrukt het belang van preventie. “Zorg dat uw P&O-afdeling een beleid heeft én dat de werknemer dit beleid kent. Wat doet uw bedrijf wel en wat niet, hoe zijn de procedures en hoe helpt u uw medewerkers bij dit soort problemen? Als u dit duidelijk vastlegt, verlaagt het voor uw medewerker de drempel om hulp te zoeken.”

Lees ook:

9 tips bij interne fraude >>

Lees ook…
De Mededingingswet moet eerlijke concurrentie garanderen. De wet verbiedt prijsafspraken, marktverdeling, machtsmisbruik en nog veel meer. Welke ruimte…
Ondernemen is niet alleen rozengeur en maneschijn. Soms ontkom je er niet aan om afscheid te nemen van werknemers. Het is belangrijk om zaken als…
Dankzij de EU krijgen werknemers meer zekerheid en betere arbeidsvoorwaarden. Op 1 augustus trad de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en…