Wat hoort er in een contract te staan?
Waar moet u aan denken als u een contract opstelt? Wat hoort er allemaal in een contract te staan? Een overzicht.

Wat hoort in een contract?
Een afspraak kan worden vastgelegd op een bierviltje of een servet. Maar wie zekerheid wil over de houdbaarheid van de overeenkomst kan de zaken beter goed op papier zetten. Een adequaat contract is het fundament van elke samenwerking.

De volgende zaken horen in een contract te staan:

Wie?
• De identiteit en woonplaats van partijen en de bevoegdheid van de ondertekenaar.

Wat?
• De essentiële elementen van de prestatie die partijen zijn aangegaan.
• De overeengekomen prijs en betalingsafspraken (betalingstermijnen, et cetera).
• Garanties (aanbetaling, bankgarantie, eigendomsvoorbehoud, et cetera).
• Wat is de vereiste kwaliteit en hoeveelheid van de verschuldigde prestatie?
• Relevante wetsbepalingen of vereisten (bijvoorbeeld een export- of milieuvergunning of een certificaat van oorsprong).
• Zijn de algemene voorwaarden van toepassing? Zijn deze vóór of bij de ondertekening van het contract aan de wederpartij overhandigd?

Hoe?
• Hoe, waar en binnen welke termijn worden de overeengekomen goederen of diensten geleverd/verricht? Geldt er een fatale termijn voor de nakoming van de prestatie?
• Hoe is de aansprakelijkheid geregeld (beperken of uitsluiten of juist versterken door middel van extra garanties)?
• Hoe is het transport geregeld? Wie draagt het risico? Wie is verantwoordelijk voor de verzekering?
• Wanneer is sprake van wanprestatie en wanneer van overmacht?
• Is er een regeling voor de berekening of vaststelling van de eventuele schade?

Welk recht?
• Welk recht is van toepassing (bij internationale overeenkomsten)?
• Door welke rechtsinstantie wordt een eventueel geschil beslecht (rechterlijke macht, arbitrage, bindend advies)?

.
Beleggen in vastgoed is een langetermijnbelegging. Benieuwd wat jouw opties zijn? Lees meer in de brochure. Prognose gemiddeld jaarrendement over 7 jaar: 8,1%.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Proefrit: Mercedes EQB
De EQB is de ultieme ruime elektrische SUV voor het gezin. Elektrisch, ruim en dynamisch. Nieuwsgierig geworden? Ervaar de EQB nu zelf en reserveer jouw proefrit.