Categorieën

Waar moet u aan denken als u een contract opstelt? Wat hoort er allemaal in een contract te staan? Een overzicht.

Wat hoort in een contract?

Een afspraak kan worden vastgelegd op een bierviltje of een servet. Maar wie zekerheid wil over de houdbaarheid van de overeenkomst kan de zaken beter goed op papier zetten. Een adequaat contract is het fundament van elke samenwerking.

De volgende zaken horen in een contract te staan:

Wie?

• De identiteit en woonplaats van partijen en de bevoegdheid van de ondertekenaar.

Wat?

• De essentiële elementen van de prestatie die partijen zijn aangegaan.
• De overeengekomen prijs en betalingsafspraken (betalingstermijnen, et cetera).
• Garanties (aanbetaling, bankgarantie, eigendomsvoorbehoud, et cetera).
• Wat is de vereiste kwaliteit en hoeveelheid van de verschuldigde prestatie?
• Relevante wetsbepalingen of vereisten (bijvoorbeeld een export- of milieuvergunning of een certificaat van oorsprong).
• Zijn de algemene voorwaarden van toepassing? Zijn deze vóór of bij de ondertekening van het contract aan de wederpartij overhandigd?

Hoe?

• Hoe, waar en binnen welke termijn worden de overeengekomen goederen of diensten geleverd/verricht? Geldt er een fatale termijn voor de nakoming van de prestatie?
• Hoe is de aansprakelijkheid geregeld (beperken of uitsluiten of juist versterken door middel van extra garanties)?
• Hoe is het transport geregeld? Wie draagt het risico? Wie is verantwoordelijk voor de verzekering?
• Wanneer is sprake van wanprestatie en wanneer van overmacht?
• Is er een regeling voor de berekening of vaststelling van de eventuele schade?

Welk recht?

• Welk recht is van toepassing (bij internationale overeenkomsten)?
• Door welke rechtsinstantie wordt een eventueel geschil beslecht (rechterlijke macht, arbitrage, bindend advies)?

Gerelateerd lezen:

• Zo schrijf je een ontslagbrief voor werknemers
• Wat staat er in de arbeidsovereenkomst?
• Wat doet de werkgever bij een arbeidsconflict?
• Verzuimprotocol: wie doet wat bij ziekte?

Lees ook…
Ondernemen is niet alleen rozengeur en maneschijn. Soms ontkom je er niet aan om afscheid te nemen van werknemers. Het is belangrijk om zaken als…
Het concurrentiebeding bestaat al meer dan honderd jaar en moet werknemers beletten om onder andere over te stappen naar de concurrent. Het (laten)…
i.s.m.
Recruitment is onmisbaar voor iedere organisatie. Want wie wil groeien, die wil nieuwe mensen vinden. Wat recruitment is, hoe je het werven van nieuwe…