Medewerkers thuis laten werken wordt steeds gangbaarder. Waarom in de file staan als je binnen de muren van je eigen huis ook productief kunt zijn? Maar let op: aan een werkplek thuis worden wel bepaalde arbo-eisen gesteld.

Inhoudsopgave

Deze vraag werd aan De Zaak Advies voorgelegd:

“Ik heb een callcenter en wil dat mijn medewerkers efficiënter gaan werken. Een deskundige heeft onderzocht hoe dit te realiseren is, en hieruit is onder meer duidelijk geworden dat er veel winst te behalen is als de callcentermedewerkers vanuit huis zouden werken. Daarmee zou een hoop tijd kunnen worden bespaard omdat ze dan niet in de file hoeven te staan.

“Nu begrijp ik dat als mensen thuiswerken, de werkgever er ook verantwoordelijk voor is dat aan bepaalde arboregels wordt voldaan. Hoe zit dat precies?”

Antwoord van Bauco van der Meulen, adviseur bij De Zaak Advies

“Een werkgever is verplicht om voor mensen die vanuit huis werken een goede en veilige werkplek te verzorgen en de werknemer te informeren over zaken als een goede werkhouding.

“Het maakt hierbij ook uit of de werknemer vrijwillig of verplicht thuis werkt. In het laatste geval kan er van de werkgever meer verlangd worden. Zorg er ook voor dat je kunt aantonen dat je de medewerker geïnformeerd hebt, bijvoorbeeld door e-mails te bewaren.

“De arboregels voor thuiswerken zijn enige tijd geleden versoepeld. Werkgevers zijn niet meer volledig verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden. Omdat thuiswerken steeds gangbaarder wordt en het voor een werkgever moeilijk te controleren is of een werknemer wel gebruikmaakt van de voorzieningen die voor hem getroffen zijn, zoals een goede stoel en bureau, draagt de medewerker ook zelf verantwoordelijkheid. Hij moet ervoor zorgen dat hij op een verantwoorde en veilige manier zijn werk doet. Daar komt steeds meer de nadruk op te liggen.”

Vinger aan de pols

“Een werkgever moet wel de vinger aan de pols houden, bijvoorbeeld door regelmatig gesprekken te voeren met de werknemer om te kunnen bepalen of het thuiswerken goed verloopt.

“De versoepelde regels die voor thuiswerken gelden, zijn overigens vanaf 1 juli 2012 ook van toepassing op telewerken. Dan gaat het om werkzaamheden die niet op kantoor of in een thuissituatie worden verricht. Hierdoor wordt het voor de werkgever makkelijker om medewerkers vanaf een locatie zoals een internetcafé of op het kantoor van klanten te laten werken.”

Lees ook:

Kies de beste arbodienst »
Welke kosten mag u personeel vergoeden voor een werkplek thuis? »

Lees ook…
Ondernemen is niet alleen rozengeur en maneschijn. Soms ontkom je er niet aan om afscheid te nemen van werknemers. Het is belangrijk om zaken als…
De Mededingingswet moet eerlijke concurrentie garanderen. De wet verbiedt prijsafspraken, marktverdeling, machtsmisbruik en nog veel meer. Welke ruimte…
i.s.m.
Recruitment is onmisbaar voor iedere organisatie. Want wie wil groeien, die wil nieuwe mensen vinden. Wat recruitment is, hoe je het werven van nieuwe…
Dankzij de EU krijgen werknemers meer zekerheid en betere arbeidsvoorwaarden. Op 1 augustus trad de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en…