Kan een werknemer na het intrekken van een Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto aantonen dat hij minder dan 500 kilometer privé heeft gereden?

“Een werknemer (of een IB-ondernemer) heeft een verklaring UZGB. Hij besluit de verklaring in te trekken. Heeft hij dan nog de mogelijkheid om vanaf datum van intrekking aan te tonen dat hij op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden met de bestelauto?”

Antwoord
Ja, vanaf het moment dat de verklaring UZGB wordt ingetrokken gelden de normale bewijsregels. De bijtelling kan achterwege blijven als de werknemer (of de IB-ondernemer) aantoont dat op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé gereden wordt met de bestelauto.

Terug naar: 11 vragen over de Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto »

Auteur: De Zaak

Vastgoed Financiering
Flexibele én snelle hypotheek voor alle zakelijke vastgoed; winkels, bedrijfspand, renovatie, belegging.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Vastgoed Financiering
Flexibele én snelle hypotheek voor alle zakelijke vastgoed; winkels, bedrijfspand, renovatie, belegging.