Categorieën

Het grootste misverstand over communicatie: u denkt dat wat u bedoelt, door de ander ook zo begrepen wordt. Met deze tips gaat het beter.

Inhoudsopgave

1. Slecht nieuws vergt een aparte aanpak

Bij slecht nieuws gaan de luiken dicht. U kunt iemand dan overladen met argumenten waarom hij geen promotie krijgt of iets dergelijks, maar het zal op dat moment volledig langs hem heen gaan. Laat hem eerst stoom afblazen en kom er later op terug.

2. Gebruik het juiste medium

De boodschap bepaalt het medium. Een promopraatje om een nieuwe strategie te ‘verkopen’, lukt bijvoorbeeld het best vanaf de zeepkist, een werkinstructie in een één op één werkoverleg. Kleine bedrijven kiezen vaak voor persoonlijke communicatie. Hou dat er altijd in, ook als je groeit en een intranet begint.

3. Zet geruchten (strategisch) in

Een gerucht kan helpen de scherpe randjes van een ‘zware’  boodschap te halen. Mensen ‘hebben al iets opgevangen’ en zijn niet meer helemaal onvoorbereid. Maar kom tijdig met het volledige verhaal.

4. Management by walking around

Dat kan geen werken zijn, zegt ons calvinistische innerlijke stemmetje, maar toch is een uurtje rondhangen in de rookruimte, bij de koffieautomaat en niet te vergeten op het secretariaat qua communicatie een prima besteed uurtje.

Onderschat nooit het belang van aselecte, informele, toevallige communicatie. Wees zichtbaar, snap hoe het informele circuit werkt en maak er tijd voor vrij!

5. Werf managers met sociale intelligentie

Kijk bij het aanstellen van een nieuwe chef naar de communicatieve vaardigheden van de kandidaat. Middle management moet een informatieknooppunt zijn, geen informatiebottleneck.

6. Wees niet bang voor hiërarchie

Als u een opdracht wilt geven, doe dat dan ook duidelijk. Een kamer binnenvallen en tegen niemand in het bijzonder iets vaags roepen zal niet werken. Doe niet te krampachtig over hiërarchie.

7. Ken de beperkingen

Veel interne communicatie streeft gedragsveranderingen na waar psychotherapeuten alleen maar van durven dromen. Wil je veel bereiken op dat gebied, dan is er meer nodig, zoals training en coaching.

Lees ook…
Een van je werknemers is een kersverse moeder of trotse papa geworden. De werknemer wil wat minder gaan werken om te wennen aan de nieuwe…
6 belangrijke tips voor ondernemers over taken, werktijden en roosters voor vastende medewerkers waarmee je hen tijdens de ramadan tegemoet…
Het is een menselijke basisbehoefte om in een gezonde, comfortabele en veilige werkomgeving te verkeren. Mensen brengen een behoorlijk deel van hun…