Categorieën

Het tijdvak waarover aangifte loonheffingen moet worden gedaan, is doorgaans een periode van een kalendermaand of vier weken. Wilt u het aangiftetijdvak wijzigen? Dat kan alleen met ingang van een nieuw kalenderjaar.

Aangiftetijdvak loonheffingen

De aangifte loonheffingen beslaat over het algemeen een periode van óf een kalendermaand óf vier weken. In het laatste geval begint het eerste aangiftetijdvak altijd op 1 januari en eindigt het laatste aangiftetijdvak altijd op 31 december. De eerste en dertiende aangifteperiode zijn dus niet gelijk aan de eerste en dertiende loonperiode.

Per 1 januari 2011 een ander aangiftetijdvak loonheffingen?
Dan moet u dat vóór woensdag 15 december van dit jaar aangeven. Dat betekent dat uw aanvraag uiterlijk dinsdag 14 december bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Komt uw aanvraag na die datum binnen, dan geldt het nieuwe aangiftetijdvak pas per 1 januari 2012.

Geef de wijziging door met het formulier Wijziging aangiftetijdvak loonheffingen. Dat vindt u hier op onze site »

Aangiftetijdvak wijzigen

Als u van aangiftetijdvak wilt wisselen, dus van vier weken naar een kalendermaand of andersom, dan gaat deze wijziging pas in op 1 januari van het nieuwe jaar.

Een aangiftetijdvak kan dus alleen met ingang van een nieuw kalenderjaar veranderen, en niet in de loop van het jaar.

Ook moet u op tijd bij de Belastingdienst aangeven dat u van aangiftetijdvak wilt wisselen, anders gaat de wijziging niet in op 1 januari van het nieuwe jaar, maar op 1 januari van het jaar dat daarop volgt. Dus bijvoorbeeld niet op de door u gewenste 1-1-2009, maar pas op 1-1-2010.

Uitzonderingen

In de onderstaande gevallen is er sprake van een langer aangiftetijdvak dan een kalendermaand of vier weken:

  • Zelfstandige binnenschippers – aangiftetijdvak is een half jaar
  • Personeel aan huis – aangiftetijdvak is een jaar
  • Meewerkende kinderen – aangiftetijdvak is een jaar
  • Personeel in het kader van een persoongebonden budget sociale werkvoorziening – aangiftetijdvak is een jaar

Ander aangiftetijdvak dan loontijdvak

Het is handig om het aangiftetijdvak aan te laten sluiten bij het loontijdvak dat u voor uw werknemers hanteert. Zijn deze twee niet gelijk? Hou dan het onderstaande in de gaten:

  • U moet per aangiftetijdvak aangifte doen voor het bedrag dat u in het aangiftetijdvak hebt uitbetaald als loon.
  • U mag bij de datum aanvang inkomstenperiode geen datum invullen die buiten het aangiftetijdvak ligt. Ligt die datum buiten het aangiftetijdvak, dan moet u de 1e datum van het aangiftetijdvak invullen. Alleen als u uitkeringen doet (bijvoorbeeld lijfrente- of pensioenuitkeringen), mag de datum aanvang inkomstenperiode eenmalig wel buiten het aangiftetijdvak liggen.
  • U moet per aangiftetijdvak het aantal loondagen invullen waarover u het loon hebt uitbetaald. Dat aantal kan dus anders zijn dan het aantal loondagen in het aangiftetijdvak.
Lees ook…
Als ondernemer ontkom je er niet aan dat sollicitaties tegenwoordig vaak online zijn. En op die manier een sollicitatiegesprek voeren heeft ook best…
i.s.m.
Jij bent ondernemer. Zodra je (nieuw) personeel wilt aannemen kom je voor de keuze: welke type contract bied ik aan? Veel ondernemers kiezen eerst voor…
Een manier om je werknemers te motiveren en te belonen voor goede prestaties is een aantrekkelijke bonusregeling. Hoe pak je dat aan en wat voor soort…