Veel ondernemingen zijn echte familiebedrijven. Het is in de meeste situaties dan ook volstrekt normaal dat de partner - en soms ook ouders en kinderen - meewerken.

Aansprakelijkheid

Als de partner van de ondernemer meewerkt in de onderneming is het vaak niet meer dan redelijk dat die partner hiervoor een beloning ontvangt.

In sommige situaties is de betrokkenheid van de partner zo groot dat gekozen wordt om de onderneming voor gezamenlijke rekening te gaan drijven, de bekende man-vrouw maatschap of -VOF.

Soms is zo’n vorm van samenwerking – bijvoorbeeld vanwege de aansprakelijkheid – niet aan de orde. Door het aangaan van een maatschap of VOF is de partner namelijk ook aansprakelijk voor zakelijke schulden. Huwelijkse voorwaarden kunnen dan ook op dat punt de prullenbak in.

Beloning meewerkende partner

Om dit te voorkomen wordt vaak een arbeidsbeloning aan de meewerkende partner toegekend. Dit is administratief eenvoudig en levert geen aansprakelijkheidsproblemen op. Het fiscaal aantrekkelijke van het toekennen van een arbeidsbeloning aan de partner ligt in de eventuele verschillen in het belastingtarief tussen de ondernemer en de partner.

Als de ondernemer bijvoorbeeld 45,76% belasting betaalt en de partner 33,45% (tarieven 2010) bedraagt het tariefsverschil 12,31%.

Indien dan een beloning wordt toegekend van € 10.000 aan de partner, bedraagt de belastingbesparing in dit geval (10.000 x 12,31%) € 1.231.

Het voordeel kan lager uitpakken als de partner een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (4,95% in 2010) verschuldigd is. Aan de andere kant kunnen de verscheidene heffingskortingen juist weer voordelig uitpakken.

Lees ook…
Als werkgever ben je verplicht je medewerkers te voorzien van alle spullen die zij nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren. Dat kan…
Een werknemer kost meer dan het maandelijks brutosalaris. Je krijgt als werkgever te maken met sociale toeslagen, vakantiegeld, premie…
Als ondernemer ontkom je er niet aan dat sollicitaties tegenwoordig vaak online zijn. En op die manier een sollicitatiegesprek voeren heeft ook best…
Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woont, heeft recht op vakantiegeld. Het uitbetalen ervan is voor jou als werkgever dus…
De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) regelt en bundelt alle soorten verlof voor werknemers en zorgt ervoor dat zij werk en privé beter kunnen combineren….
Een medewerker die langdurig ziek is, een ongeval op de bedrijfsvloer… Je hebt als werkgever te maken met financiële risico’s die je de kop kunnen…