Beoordeling sollicitatiebrieven
Dit formulier helpt u bij het beoordelen van (een groot aantal) sollicitatiebrieven. Als iedereen die de brieven leest deze lijst invult, is snel duidelijk welke brieven door alle (of de meeste) lezers positief worden gewaardeerd.

Als u aan brief nummer twintig bent, is het vrijwel onmogelijk om nog gedetailleerd te weten wat er in vorige brieven stond. Laat daarom onderstaand schema invullen door een ieder die de brieven leest. Als u de resultaten vergelijkt, blijkt waarschijnlijk dat er een aantal brieven is, dat door alle lezers positief is gewaardeerd. Dat zijn de eersten om op te roepen.

Brief nummer:
Naam sollicitant:

Beoordeling brief
Ruim voldoende
Voldoende
Redelijk
Slecht
Ziet de brief er verzorgd uit?
Geeft de brief weer waarom de sollicitant gemotiveerd is voor de functie?
Is de opleiding in overeenstemming met de functie?
Werkervaring sollicitant
Heeft de sollicitant specifieke kennis of ervaring die voor u van nut kunnen zijn?
Woont de sollicitant binnen een redelijke afstand van uw bedrijf?
Geeft de sollicitant er blijk van in de toekomst hogerop te willen?
Algemene indruk

Conclusie na bespreking: Oproepen/Afwijzen/In portefeuille houden

Heeft u minder brieven te beoordelen, dan kunt u de gegevens ook in één overzicht samenvoegen. Bijvoorbeeld zoals hieronder:

Brief nummer:
1
2
3
4
5
6
7
8
Naam sollicitant:
Indruk brief
Motivatie
Opleiding
Kennis
Werkervaring
Overige ervaring
Beschikbaarheid
Overige eisen
Eindoordeel:

Vul in: score ++, +, +/-, -, —

Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Verbeter Je Cashflow
Een populaire oplossing is factoring van je facturen. Probeer het uit met 1 factuur.