Wie personeel in dienst heeft, is verplicht ervoor te zorgen dat medewerkers niet, of zo min mogelijk, worden geconfronteerd met zaken als te hoge werkdruk, seksuele intimidatie en pesten op de werkvloer. Ofwel: de psychosociale arbeidbelasting moet zo laag mogelijk zijn. Hoe kunt u dit aanpakken?

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van hun medewerkers. Sinds 2007 bent u ook verplicht om binnen het arbeidsomstandighedenbeleid aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Hieronder vallen vier thema’s: seksuele intimidatie, agressie & geweld, pesten en werkdruk.

Maar wat betekent dat nu voor werkgevers? In de praktijk houdt het in dat u een beleid moet voeren gericht op het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting. Als dat niet mogelijk is, moet u het zoveel mogelijk voorkomen. Bij het maken van het beleid moet u aandacht besteden aan alle vier de hierboven genoemde thema’s.

Begin bij de bron

Bepaal eerst wat de bronnen van psychosociale belasting zijn. U kunt zelf de bronnen van PSA onderzoeken, bijvoorbeeld in de risico-inventarisatie en –evaluatie. Vervolgens kunt u zelf maatregelen nemen om PSA tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een gedragscode om pesten op de werkvloer tegen te gaan. Zorg er wel voor dat uw medewerkers hier achter staan. Op deze manier weet iedereen wat gewenst is, maar vooral wat ongewenst gedrag is.

Deskundige inschakelen

In plaats van zelf maatregelen tegen PSA opstellen, kunt u er ook voor kiezen een deskundige in de arm te nemen: een bedrijfsmaatschappelijk werker. Dit kent een aantal belangrijke voordelen. Een bedrijfsmaatschappelijk werker is bekend met de psychosociale problematiek op de werkvloer. Hij kan adviseren in het op te stellen beleid, ondersteunt bij het maken van een gedragscode en een protocol voor ongewenst gedrag. De bedrijfsmaatschappelijk werker beschouwt de psychosociale problematiek altijd vanuit het werk. Welk effect heeft het op het functioneren en hoe kunnen we die situatie het best verbeteren.

Naast een adviserende rol bij het opstellen van een beleid, kan een bedrijfsmaatschappelijk werker ook heel goed fungeren als lid van de klachtencommissie of als vertrouwenspersoon. Een onafhankelijke deskundige die een luisterend oor biedt en helpt bij het bespreekbaar maken van het probleem.

Op de goede weg?

Om op een eenvoudige manier te zien of het beleid dat u hebt vastgesteld voor PSA voldoet aan de wettelijke normen, kunt u op de website van ArboNed een vragenlijst aanvragen. Na het invullen ervan hebt u een beeld van de stand van zaken. Wij nemen daarop aansluitend contact met u op om een en ander te verduidelijken of samen met u afspraken over een plan van aanpak te maken.
Lees op de site van ArboNed meer over psychosociale arbeidsbelasting »


Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met ArboNed

Lees ook…
Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bedrijven. Als ondernemer is het belangrijk om…
i.s.m.
Als ondernemer kun je overwegen om je personeel onder te brengen bij een payrollbureau. Maar wat komt daarbij kijken? Wat kost payroll? Wat zijn de…
Een werknemer is een kersverse moeder of trotse papa geworden. Die werknemer wil minder werken om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Nog even…
Werknemers die een (nieuwe) hypotheek aanvragen, zullen bij jou aankloppen voor een werkgeversverklaring. Meestal zul je deze probleemloos…
In het eerste jaar van de coronapandemie werd het al snel een onderwerp van discussie: hoe ga je als werkgever met vakantiedagen om? Medewerkers…
The war for talent is volop aan de gang en nog nooit wisselden zoveel werknemers – 1 op de 5 in 2022 – van werkgever. Bedrijven trekken alles uit…