Categorieën

Het kabinet gaat bezuinigen op kinderopvang, omdat de kosten de afgelopen jaren te veel zijn gestegen. Ook worden de regels versimpeld.

De maatregelen leiden er toe dat het kabinet en werkgevers mínder bijdragen aan de kosten voor kinderopvang en dat ouders (werknemers en ook zelfstandigen) hiervoor méér gaan betalen.

Het kabinet wil namelijk dat de kosten van kinderopvang voor een derde bij de overheid liggen, en voor een derde door werkgevers en een derde door ouders wordt betaald.

In de huidige situatie betalen ouders nu maar een vierde van de kosten.

Bezuinigingen op kinderopvang

Het kabinet neemt daarom deze maatregelen op het gebied van kinderopvang:

– De ouderbijdrage wordt voor alle kinderen verhoogd met 16,25%;

– Er komt een vaste bijdrage, ongeacht het inkomen, voor elk gezin dat gebruik maakt van kinderopvang, van ongeveer 15 euro per maand;

– De kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal gewerkte uren; voor dagopvang wordt 140 % vergoed van het aantal werkuren van de minst werkende ouder, voor BSO (buitenschoolse opvang) wordt dat 70%.

Deze maatregel geldt voor álle werkende ouders, dus ook voor zelfstandigen. Als ondernemer zult u het aantal opgegeven werkuren aannemelijk moeten maken. Ziekte, bijscholing en vakantie worden hierbij ook aangemerkt als gewerkte uren;

– Niet meer alle ouders zijn ervan verzekerd dat een derde van de kosten voor de kinderopvang wordt vergoed via een werkgeversbijdrage. Zo ontvangen de hoogste inkomens (vanaf een gezamenlijk inkomen van rond € 130.000) vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer voor hun eerste kind;

– De toeslag voor het tweede en het volgende kind wordt voor de hoogste inkomens versneld afgebouwd en komt voor de hoogste inkomens uit op 58,2%. (De kinderopvangtoeslag voor deze groep is nu ruim 82%;

– De maximum uurtarieven worden in 2012 niet geïndexeerd.

Afschaffen van drie kindregelingen

Naast de bovenstaande maatregelen wordt er ook gesneden in de kindregelingen. Momenteel zijn er twaalf kindregelingen. Dat vindt het kabinet teveel, te ondoorzichtig en soms werken al die regelingen elkaar zelfs tegen. Daarom worden er in 2013 drie kindregelingen afgeschaft, namelijk:

– De kindertoeslag in box 3;
– De aftrek van levensonderhoud van kinderen;
– De ouderschapsverlofkorting.

Bezuiniging op het kindgebonden budget

Ook wil het kabinet bezuinigen op het kindgebonden budget. Dat budget is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Dit zijn de maatregelen:

– Het kindgebonden budget wordt vanaf 2012 beperkt tot twee kinderen;
– Het wordt vanaf 2013 afgeschaft voor ouders met een vermogen van meer dan € 100.000;
– De verhoging van de bedragen in 2011 wordt niet gecontinueerd;
– Het kindgebonden budget wordt niet gecorrigeerd voor de inflatie van 2012 tot en met 2015.

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Lees ook…
i.s.m.
Als ondernemer kun je overwegen om je personeel onder te brengen bij een payrollbureau. Maar wat komt daarbij kijken? Wat kost payroll? Wat zijn de…
Je werknemer heeft fantastisch nieuws: ze is zwanger. Als werkgever wil je natuurlijk dat zij op een fijne manier van deze bijzondere tijd kan…
Feedback geven kan lastig zijn maar wanneer je een aantal regels volgt kun je effectieve feedback geven die waardevol is en op een constructieve manier…