Categorieën

Heb je door de krappe arbeidsmarkt moeite om nieuw personeel te vinden? Dan kun je overwegen personeel te zoeken in het buitenland. Dan kan een prima oplossing zijn, zolang je als werkgever op de hoogte bent van de geldende wetten en regels. En dat zijn er best wat. De Zaak helpt je om door de bomen van buitenlands personeel aannemen het bos te zien.

Inhoudsopgave

Buitenlandse werknemers uit de EER

Kun je in Nederland niet de juiste mensen vinden? Dan moet je eerst werknemers zoeken binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Dit is bovendien de eenvoudigste manier als het gaat om buitenlands personeel aannemen. Een werknemer die uit de EU komt heeft namelijk geen visum, verblijfsvergunning of werkvergunning nodig.

Hou er wel rekening mee dat je als werkgever andere administratieve verplichtingen hebt als je personeel uit een ander land binnen de EU aanneemt. Zo gelden er andere regels rondom de loonbelasting en de sociale premies.

Ook zijn er wetten uit het Europees recht van toepassing op de arbeidsovereenkomst. Let op: deze gelden ook voor medewerkers uit Zwitserland. Sinds de Brexit vallen werknemers uit het Verenigd Koninkrijk niet meer onder deze regels.

Buitenlandse werknemer van buiten de EU

Lukt het niet om binnen de EU personeel te vinden? Dan mag je ook daarbuiten op zoek gaan naar personeel. Je moet dan wel bij het UWV aan kunnen tonen dat je eerst werknemers binnen de Europese Unie hebt gezocht.

Als je een buitenlandse werknemer tijdelijk laat overkomen uit een land buiten de EU, is er een tewerkstellingsvergunning nodig. Deze is maximaal 90 dagen geldig en kun je aanvragen bij het UWV.

Blijft iemand langer dan 90 dagen? Dan is een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig. Zo’n gecombineerde vergunning vraag je aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Andere soorten vergunningen

In sommige gevallen heb je een ander type vergunning nodig:

  1. Een werknemer uit een vestiging van je bedrijf in een ander land mag tijdelijk in Nederland werken. Hiervoor gelden eisen rondom de duur van de arbeidsovereenkomst en het salaris. Ook wordt gecontroleerd welke arbeid verricht wordt door de werknemer.

  2. Je mag een buitenlandse werknemer als kennismigrant naar Nederland halen als deze hooggekwalificeerde arbeid verricht. Er gelden dan wel eisen rondom het salaris. Ook moet je als werkgever een erkend referent zijn. Je kunt een erkenning als referent aanvragen bij de IND.

  3. De Europese Blauwe Kaart is bedoeld voor mensen die hoogwaardige werkzaamheden verrichten binnen de EU. Er zijn eisen aan de opleiding en het salaris van de medewerker en de arbeidsovereenkomst moet minimaal 12 maanden duren.

Oekraïense vluchtelingen of statushouders aannemen

Veel vluchtelingen uit Oekraïne of andere landen zijn hoogopgeleid en willen graag in Nederland werken. Statushouders kun je in dienst nemen zonder dat er een speciale vergunning nodig is.

Een asielzoeker mag in Nederland 24 weken werken over een periode van 52 weken. Voorwaarde is wel dat de asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is. Ook is er een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig.

Bij Oekraïense vluchtelingen ligt de situatie iets anders. Zij mogen op de Nederlandse arbeidsmarkt aan de slag, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Een Oekraïense vluchteling mag in Nederland werken als hij een bewijs van verblijf heeft in Nederland. Dat is een sticker in het paspoort of een o-document dat wordt verleend door de IND.

Voor statushouders en asielzoekers gelden dezelfde regels als voor Nederlandse werknemers. Je betaalt dezelfde premies voor sociale zekerheid en loonbelasting.

Zorg voor de juiste papieren

De Nederlandse arbeidsinspectie controleert regelmatig of buitenlandse werknemers binnen een bedrijf beschikken over de juiste papieren.

Mocht er een inspectie plaatsvinden en je hebt het niet goed geregeld? Dan kan dit tot grote problemen leiden voor je bedrijf. Zo is het ontbreken van een geldige werkvergunning grond voor een stevige boete.

Dit moet je regelen voor een nieuwe werknemer

Als je de juiste buitenlandse werknemer eenmaal hebt aangenomen, ben je er nog niet. Als werkgever ben je referent voor de werknemer. Dit betekent dat je – indien nodig – het visum, de verblijfsvergunning en werkvergunning moet regelen.

Ook ben je als werkgever altijd verplicht om voor buitenlandse werknemers schone en veilige huisvesting te regelen. Dit geldt zowel voor personeel van binnen als van buiten de EU/EER.

Lees ook…
i.s.m.
In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het vervullen van vacatures vaak een uitdaging. Het vinden van nieuwe werknemers wordt hierdoor steeds…
i.s.m.
Hoe je het ook wendt of keert, het coronavirus heeft een flinke impact (gehad) op mkb-ondernemers in Nederland. Ook als het aankomt op het werven en…
Hoge werkdruk kan leiden tot meer ziekteverzuim en uiteindelijk een burn-out. Vervelend voor werknemers, maar ook voor jou als werkgever. Werk stapelt…