Alle wijzigingen op een rij

De invoering van de Wet werk en zekerheid heeft voor veel veranderingen in het arbeidsrecht gezorgd. Zo zijn de regels rond flexwerken aangescherpt, is het ontslagrecht aangepast en de duur van de WW beperkt. We zetten de belangrijkste wijzigingen en de datum waarop deze in( zijn ge)gaan voor je op een rij.

Sinds 1 juli 2015:

  • Medewerkers krijgen eerder een vast dienstverband. Als een medewerker binnen 6 maanden (voorheen 3 maanden) volgens meerdere tijdelijke contracten werkt dan ontstaat na een periode van 2 jaar (voorheen 3 jaar) of bij een vierde contract een vast dienstverband. Dit heet de ketenbepaling of ketenregeling.
  • De meeste veranderingen gingen over het Ontslagrecht. Zo is het UWV een belangrijker rol gaan spelen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en loopt ontslag om persoonlijke redenen altijd via de kantonrechter. Verder is de ontslagvergoeding verdwenen. Daar is de zogeheten transitievergoeding voor in de plaats gekomen. Checklist wijzigingen in het ontslagrecht.
  • Heb je jongeren onder de 18 jaar in dienst en werken die maximaal 12 uur per week? Dan gelden de ketenbepaling en de transitievergoeding niet. Ook niet als medewerkers worden ontslagen na hun 18e verjaardag.

Sinds 1 januari 2015:

  • In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.
  • In tijdelijke contracten mag alleen onder bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opgenomen. Dat is alleen het geval als het concurrentiebeding een ‘zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang heeft’. Is dit zo, dan moet je in het concurrentiebeding aangeven waarom het noodzakelijk is dat een werknemer na zijn dienstverband niet bij concurrerende organisaties mag gaan werken. Ontbreekt de motivatie, dan is het beding nietig.
  • Heeft een medewerker een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet je uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of het contract wel of niet verlengd wordt en onder welke voorwaarden, de aanzegtermijn.
  • Wanneer je gebruikmaakt van uitzendkrachten, dan maken deze na 18 maanden aanspraak op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie.

Per 1 juli 2016:

  • De lengte van de WW-uitkering wordt tot 2019 in stappen verkort van 38 maanden naar 24 maanden.
  • Mensen die langer dan een half jaar een WW-uitkering ontvangen moeten al het beschikbare werk aanvaarden.
  • Als het loon lager is dan de WW-uitkering wordt het aangevuld. Op die manier zal werken altijd lonen.
Tip: Werknemers door laten werken na hun pensioen
Met deze krappe arbeidsmarkt wil je jouw ervaren werknemer misschien door laten werken na zijn pensioen. Dan kan via de de populaire Doorwerkregeling. Dit en meer op Ideale later.
Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Lees ook…
Een werknemer kost meer dan het maandelijks brutosalaris. Je krijgt als ondernemer te maken met sociale toeslagen, vakantiegeld, premie…
Van sportabonnementen tot kerstpakketten en een vergoeding voor thuiswerken. Met de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever bepalen wat je…
Met een piek van 17,1% noteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de hoogste inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog. De hoge inflatie heeft…