De sociale werkplaats
Bij een sociale werkplaats kunt u terecht als u eenvoudige werkzaamheden wilt uitbesteden. Dit kan vaak goedkoop en flexibel. Ook kunt u een werknemer van een sociale werkplaats en werkplek in uw eigen bedrijf aanbieden.

Sociale werkplaats
Een sociale werkplaats biedt een beschutte werkomgeving voor mensen met een zogeheten indicatie WSW (Wet sociale werkvoorziening). Dat betekent dat ze door een handicap niet in een gewone baan, maar wel in een aangepaste omgeving, kunnen werken. Verder zijn ze in staat om regelmatig te werken, willen ze graag een baan en staan ze ingeschreven bij UWV Werkbedrijf. 

De werkzaamheden die worden verricht zijn vaak eenvoudig en makkelijk onder de knie krijgen, zoals montage en verpakken. Fysiek en mentaal zwaar werk komt niet in aanmerking.

Werk uitbesteden aan een sociale werkplaats
Wilt u werk uitbesteden aan een sociale werkplaats? Daarvoor kunt u terecht bij een SW-bedrijf.

Voordelen
– De werknemers zijn vaak zeer gemotiveerd
– U kunt relatief eenvoudig meer mensen inzetten
– U toont maatschappelijke betrokkenheid
– Subsidie van het Rijk en de gemeenten

Kijk op www.sbcm.nl voor een overzicht van SW-bedrijven bij u in de buurt.

Werkplek bij u in het bedrijf
Overweegt u om een SW-er in dienst te nemen? Dat kan op twee manieren:

Detachering

De Sw-er wordt aan u uitgeleend en blijft dus in dienst bij het SW-bedrijf. U betaalt een financiële vergoeding op basis van het functieloon en de verdiencapaciteit* van de SW-er.

De verantwoordelijkheid voor de begeleiding ligt bij u.

Voordelen
– Flexibele contracten
– Minder administratieve lasten
– Geen risico bij ziekte

Begeleid werken

In dit geval komt de SW-er bij u in dienst conform uw CAO. U bent dus de werkgever en betaalt het salaris. Afspraken daarover maakt u na een proefperiode.

Voordelen
– Begeleiding door SW-bedrijf
– Loonkostensubsidie op basis van de verdiencapaciteit* van de SW’er

* Verdiencapaciteit: De capaciteiten en vaardigheden van een SW’er vergeleken met die van een reguliere medewerker in dezelfde functie.

Meer informatie
Meer over detachering en begeleid werken leest u in de folder SW & MKB – samen aan het werk »

Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.