Categorieën

Dit moet je regelen

Op 1 januari 2017 gaat de nieuwe Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) in. De WGA voor werknemers met een vast dienstverband wordt dan samengevoegd met de WGA voor tijdelijke werknemers.
De WGA is een uitkering voor werknemers die twee jaar of langer ziek zijn, en dus tijdelijk niet kunnen werken. Het is wel de bedoeling dat ze in de toekomst weer aan de slag gaan. Met de samenvoeging van de WGA krijg je de keuze om het totale WGA-risico bij het UWV te verzekeren, of eigenrisicodrager te worden in combinatie met een private verzekering. Dit moet je regelen voor 1 oktober. Ook als je al eigenrisicodrager bent moet je in actie komen: uiterlijk 31 december moet de Belastingdienst een nieuwe garantieverklaring binnen hebben.

Eigenrisicodrager worden?

Als je er voor kiest om eigenrisicodrager te worden, kleven hier zowel voor- als nadelen aan.
Voordelen:
 1. Je betaalt van de arbeidsongeschiktheidspremies alleen nog maar de basispremie. Je bent dus goedkoper uit
 2. Het UWV regelt een aantal zaken nog steeds voor je:
  • Ze betalen uitkeringen van werknemers die al voor je overstap een WGA-uitkering ontvingen
  • Ze betalen uitkeringen van werknemers die op het moment van overstappen al ziek waren en binnen twee jaar recht hebben op een WGA-uitkering
  • De re-intergratie van zieke werknemers
Nadelen:
 1. Het UVW grijpt op jouw kosten in als je je verantwoordelijkheden als eigenrisicodrager niet nakomt.
 2. Als je in de toekomst geen eigenrisicodrager meer wil zijn, krijg je temaken met een uitlooprisico. Dit betekent dat jij het risico draagt voor de werknemers die zich voor je overstap hebben ziekgemeld.
 3. Houd er rekening mee dat uitkeringen behoorlijk duur zijn. Als je veel zieke werknemers hebt, kunnen de kosten snel stijgen.

Benieuwd naar de kosten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Vergelijk via De Zaak.

Ik word eigenrisicodrager!

Als je graag eigenrisicodrager wil worden, zijn er een aantal dingen die je moet regelen:
 1. Maak een overzicht van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid in je bedrijf. Dit is nodig voor de verzekering.
 2. Dien een adviesaanvraag in bij de Ondernemingsraad. Dit is verplicht.
 3. Kies een verzekeraar
 4. Geef voor 1 oktober aan de Belastingdienst door dat je eigenrisicodrager wordt.
Lees ook…
i.s.m.
Ga je voor het eerst personeel aannemen? Of sta je op het punt je team uit te breiden met een nieuwe medewerker? Dan heb je een arbeidscontract, ook…
Faillissement is het schrikbeeld van iedere ondernemer. Je zakelijke droom gaat in rook op, inclusief je geïnvesteerde geld, tijd, denkkracht en…
Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woont, heeft recht op vakantiegeld. Het uitbetalen ervan is voor jou als werkgever dus…

top 11 Must Read Belastingtips 2023

Belangrijkste Belastingwijzigingen + Adviezen 2023 om zeker te zijn van maximaal belastingvoordeel.