Optimale inzetbaarheid van werknemers, kortweg employability, bereikt u niet alleen door hen een goed salaris te bieden. Geef medewerkers steeds de kans om ervaring te verbreden, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en regelmatig van functie te wisselen. Zo houdt u uw personeel gemotiveerd en zo lang mogelijk optimaal inzetbaar. Vijf tips.

1. Bied bijscholing aan

Zorg dat werknemers hun vakkennis op peil kunnen houden door middel van cursussen of workshops. Ze blijven hierdoor goed op de hoogte van de nieuwste technologieën in hun vakgebied en kunnen ermee omgaan. Houd het personeel ook op de hoogte van technologieën en introducties van nieuwe producten binnen het eigen bedrijf.

2. Laat taken rouleren

Rooster bepaalde taken bijvoorbeeld roulerend in en zorg dat medewerkers elkaar kunnen vervangen bij afwezigheid. Hierdoor krijgen mensen ervaring in ander(mans) werk én blijft de continuïteit van de processen gewaarborgd als iemand uitvalt. U verhoogt de inzetbaarheid en brengt afwisseling in het werk.

3. Werk in teamverband

Mensen die als een hecht team werken zijn loyaler naar elkaar dan mensen die dat niet doen. Werken in teamverband is goed voor de productiviteit: er is meer begrip en collega’s zullen elkaar daardoor stimuleren, motiveren en helpen. Zwakkere schakels worden sterker doordat ze worden meegetrokken door het team. U kunt het groepsgevoel extra stimuleren door een dagje uit te organiseren, gekoppeld aan een gezamenlijke activiteit. Af en toe een borrel drinken met elkaar bevordert ook het ‘wij’-gevoel.

4. Optimaliseer werktijden

Inventariseer wie er wanneer werkt en analyseer of dat praktisch is voor alle partijen. Misschien kan of wil een parttimer meer uren werken als dat op bepaalde tijden vanuit huis kan. Geef de gelegenheid ‘s middags wat langer door te werken voor iemand die ‘s morgens bijvoorbeeld langs de huisarts wil. Ook dat draagt bij tot optimale inzetbaarheid van personeel.

5. Besteed structureel aandacht aan employability

Maak ontwikkeling en inzetbaarheid tot een vast aandachtspunt in voortgangsgesprekken/bilateraal overleg en
functioneringsgesprekken . Met de kennis die u opdoet in deze gesprekken kunt u zorgen dat de behoeftes van de werknemer aansluiten op die van de organisatie. Wijs erop dat flexibel zijn en ‘bijblijven’ ook een verantwoordelijkheid is van de medewerker zelf. Selecteer nieuwe medewerkers ook op optimaal inzetbaar (willen) zijn.
Lees ook…
The war for talent is volop aan de gang en nog nooit wisselden zoveel werknemers – 1 op de 5 in 2022 – van werkgever. Bedrijven trekken alles uit…
Een medewerker die langdurig ziek is, een ongeval op de bedrijfsvloer… Je hebt als werkgever te maken met financiële risico’s die je de kop kunnen…
Op zoek naar personeel? In deze krappe arbeidsmarkt moet je jezelf goed voorbereiden en verschillende methodes gebruiken. Denk aan het werven van…
Van sportabonnementen tot kerstpakketten en een vergoeding voor thuiswerken. Met de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever bepalen wat je…
Faillissement is het schrikbeeld van iedere ondernemer. Je zakelijke droom gaat in rook op, inclusief je geïnvesteerde geld, tijd, denkkracht en…
Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bedrijven. Als ondernemer is het belangrijk om…