Het functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek worden soms door elkaar gebruikt. Wat zijn de verschillen? Hoe voer je deze gesprekken? Zo doe je dat.

Verschil functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek

Een functioneringsgesprek is iets anders dan een beoordelingsgesprek. Het is belangrijk dat je de stijl en inhoud van beide gesprekken niet door elkaar haalt. Wat is het verschil?

Functioneringsgesprek

Tijdens een functioneringsgesprek toets je op een informele manier of de medewerker tevreden is over zijn werk, de arbeidsomstandigheden, de collega’s en het management. Verbetering van de samenwerking staat hierbij centraal. Er zijn geen wettelijke regels voor de frequentie van functioneringsgesprekken, maar het is aan te raden om één of twee keer per jaar met je medewerker in gesprek te gaan over zijn functioneren.

In een functioneringsgesprek worden de sterke en zwakke kanten van jou en van je werknemer besproken. Je kijkt vooral samen naar de toekomst. Misschien wil de werknemer een andere functie, een cursus of andere arbeidsomstandigheden. Samen kun je afspraken maken en doelen stellen.

Beoordelingsgesprek

Het jaarlijkse beoordelingsgesprek is zakelijker van aard. Hierbij beoordeel je de manier waarop jouw werknemer zijn functie uitoefent en kijk je naar zijn prestaties in de afgelopen periode. Je doet dit aan de hand van een beoordelingsformulier. Je kijkt of de gestelde doelen zijn gehaald.

Ook de beloning in de vorm van een bonus of salarisverhoging komt aan bod. Tussendoor kunnen ook nog voortgangs- of coachingsgesprekken aan bod komen waarin je samen de vorderingen doorneemt.

Waarom een functioneringsgesprek?

De belangrijkste reden om functioneringsgesprekken te houden, is om te kijken of je werknemer en de werkplek nog bij elkaar passen. Misschien is hij na zoveel jaar uitgekeken op zijn werk, is de samenwerking met collega’s door omstandigheden niet optimaal of presteert hij minder dan voorheen. Je kunt zijn functioneren evalueren en samen een plan opstellen om dit te verbeteren. Je kunt ook nagaan hoe doorgevoerde veranderingen bevallen en ontdekken wat de werknemer vindt van de onderlinge samenwerking.

Mogelijk heb je zelf ook wel eens behoefte aan feedback. Gebruik het functioneringsgesprek dan om te horen hoe jouw stijl van leidinggeven wordt ervaren en wat je werknemers vinden van de bedrijfscultuur en de koers van het bedrijf. Je personeel heeft hier ongetwijfeld een mening over.

Inhoud functioneringsgesprek

Stel vooraf agendapunten op voor een houvast tijdens het gesprek. Eventuele kritiek kun je het beste vooraf aankondigen, zodat dit niet als een volslagen verrassing komt. Kom er direct mee aan het begin van het gesprek en compenseer dit met positieve dingen die wél goed gaan.

Het is wel zo professioneel om alleen kritiek te uiten op zichtbare zaken op het gebied van kennis, vaardigheden, werkgedrag en resultaten. Iemand uitmaken voor luilak kan dus niet. Vaststellen dat iemand zijn deadlines niet haalt of vaak te laat komt kan wel. Bedenk dat het functioneringsgesprek is bedoeld om werknemers te motiveren en te begeleiden, niet om ze te demotiveren en tegen je in het harnas te jagen.

Checklist voor een functioneringsgesprek

 • Kondig het gesprek op tijd aan, zo geef je de medewerker de kans zich voor te bereiden;
 • Vraag je medewerkers expliciet om zelf ook na te denken over aandachtspunten;
 • Verzamel van te voren voorbeelden van het functioneren die je zelf hebt waargenomen;
 • Open het gesprek met het uiten van je waardering;
 • Maak verschil tussen werkhouding en resultaat;
 • Creëer een sfeer van openheid waarin alles gezegd kan worden;
 • Wees eerlijk zonder bot te zijn;
 • Luister goed naar je medewerker en laat hem uitpraten;
 • Eindig het gesprek altijd positief.

Waarom een beoordelingsgesprek?

Een keer per jaar moet het er van komen: het beoordelingsgesprek. Voor personeel een spannend moment met misschien een beloning in het verschiet. Voor jou een manier om je medewerkers te laten weten hoe tevreden je werkelijk over hen bent.

Voorbereiding gesprek

Vooraf verzamel je zoveel mogelijk informatie over je medewerkers. Denk daarbij aan verslagen van functioneringsgesprekken, notulen van vergaderingen, mailtjes van collega’s en klanten, kortom alles wat nodig is om het functioneren te beoordelen.

Kijk in hoeverre iemand zichzelf verbeterd heeft en waar het nog aan ontbreekt. Je kunt personeel bijvoorbeeld toetsen op gehaalde prestaties, communicatie, samenwerking, initiatief nemen, zelfstandigheid en andere vaardigheden.

Maak je in je bedrijf gebruik van persoonlijke ontwikkelingsplannen? Kijk dan of de genoemde doelstellingen zijn gehaald. Laat je medewerkers op tijd weten wanneer je met hen om de tafel wil gaan zitten en wat het doel van het gesprek zal zijn.

4 valkuilen beoordelingsgesprek

 1. Als je een werknemer moet vertellen dat een promotie niet doorgaat, kan het verleidelijk zijn om het gesprek zo te sturen dat hij die conclusie uit zichzelf trekt. Niet doen. Zeg wat je te zeggen hebt, ook al is het slecht nieuws. Dat is altijd beter dan dat je werknemer er naar moet gaan raden;
 2. Laat je niet verleiden tot welles-nietes-discussies met een medewerker die het niet eens is met jouw beslissing. Daar is dit gesprek niet voor bedoeld. Natuurlijk mag een medewerker zijn teleurstelling laten merken en mag jij daar op reageren, maar zorg ervoor dat het gesprek niet vastloopt;
 3. Bij slechte beoordelingen zal je medewerker precies willen weten waarom hij op bepaalde punten slecht scoort. Zorg er daarom voor dat je actuele voorbeelden paraat hebt om je mening mee te onderbouwen.
 4. Het is niet de bedoeling dat iemand daarna boos en ongemotiveerd weer aan het werk gaat. Sluit het gesprek altijd positief af met een oprecht compliment.

Uitkomst in personeelsdossier

Alles wat in een functionerings- of beoordelingsgesprek ter sprake komt, hoort vertrouwelijk te blijven. Maak een verslag van het gesprek en laat dat door de werknemer ook ondertekenen. Zo leg je van elk personeelslid een dossier aan, waarmee je overzicht houdt op de gemaakte afspraken en gestelde doelen. Bij ontslagprocedures kan het personeelsdossier bovendien als bewijsmateriaal dienen.

Met een goed dossier over gevoerde functionerings- en beoordelingsgesprekken, met concrete verbeterpunten en acties om de match te verbeteren (zoals scholing), sta je sterker als het komt tot een ontslagprocedure.

Gerelateerd lezen:

• Gelijke behandeling op de werkvloer
• Een risico-inventarisatie en -evaluatie: de weg naar gezond
• Dit kenmerkt een goede teamcoach
• De Wazo: overzicht van verlofregelingen

Gratis e-magazine: Elektrische mobiliteit
Waarom is elektrificering van je wagenpark belangrijk? Waar begin je mee als je je medewerkers (en klanten) hierin wilt faciliteren? En wat zijn de ervaringen van elektrische rijders tot nu toe?
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Ook praktische tips in je mailbox?
Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang de nieuwste artikelen, gratis whitepapers en handige tips en tricks voor ondernemers.
Lees hier ons Privacy statement
Lees ook…
Werknemers die een (nieuwe) hypotheek aanvragen, zullen bij jou aankloppen voor een werkgeversverklaring. Meestal zul je deze probleemloos…
Ga je voor het eerst personeel aannemen? Of sta je op het punt je team uit te breiden met een nieuwe medewerker? Dan heb je een arbeidscontract, ook…
Minder werkgeversrisico, meer ondernemen ? Minder personeelsadministratie ? Maximaliseer uw flexibiliteit ? Geen risico bij ziekteverzuim. Lees…