Categorieën

Ondernemers liggen nogal eens overhoop met hun medewerkers. Daar kunnen de emoties hoog bij oplopen, wat het lastig kan maken om een oplossing te vinden. Wat kunt u doen om een hooglopend conflict met een werknemer zo soepel mogelijk af te handelen?

Bauco van der Meulen, adviseur bij De Zaak Advies, onder meer gespecialiseerd in arbeidsrecht, legt uit waar u op moet letten als u in conflict komt met een medewerker

“Het is zaak om zo snel mogelijk met de medewerker om tafel te gaan om te praten over ‘hoe nu verder’. Als de medewerker zich vanwege het conflict ziek meldt, zal de Arbo-arts hem of haar waarschijnlijk een week pauze gunnen. Na die week is de medewerker verplicht om weer op het werk te verschijnen. Gebeurt dat niet, stuur dan een aangetekende brief waarin u de medewerker duidelijk maakt dat hij of zij binnen twee dagen op het werk dient te verschijnen om verder te spreken. Als de medeweker daar geen gehoor aan geeft, dan kunt u de loonbetaling opschorten.”

Cruciaal: goed dossier

“Als beide partijen concluderen niet met elkaar verder te willen of te kunnen, en het lukt niet om afspraken te maken over ontslag met wederzijds goedvinden, dan kunt u een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Hiervoor is het van het allergrootste belang dat u een goed dossier heeft opgebouwd. Daarmee kunt u aantonen dat de medewerker niet goed functioneert. Dat moet dan blijken uit verslagen van functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en officiële waarschuwingen én u moet kunnen aantonen dat de medewerker hierin inzage heeft gehad.”

“Zorg er dus voor dat ook de medewerker gespreksverslagen ondertekent, of bewaar desnoods e-mails waaruit blijkt dat de medewerker ze ontvangen heeft. Zonder een goed dossier bent u kansloos.”

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

“Een andere mogelijkheid om van de medewerker af te komen, is het aanvragen van een ontslagvergunning vanwege bedrijfseconomische redenen, als dat tenminste van toepassing is. Om bij het UWV hard te maken dat het niet goed gaat met uw bedrijf en dat u daarom iemand moet ontslaan, heeft u ook een goed dossier, en een goed geformuleerde ontslagaanvraag, nodig. Bovendien dient u rekening te houden met het afspiegelingsbeginsel zoals het UWV dit hanteert.”

Werknemer heeft recht op inzage

“Realiseert u zich hierbij dat de werknemer waar u niet mee verder wilt, recht heeft op inzage in deze documenten en dus informatie krijgt over de financiële situatie van uw bedrijf. Als de medewerker deze informatie deelt met collega’s of klanten, kan dat tot nog meer onrust in uw bedrijf leiden.”

Schakel expert in

“Schakel in dit soort gevallen een expert op het gebied van arbeidsrecht in. Die weet waar u mee te maken krijgt en hoe zaken in goede banen worden geleid. U voorkomt ook dat u ‘nat’ gaat met een verkeerd geformuleerde ontslagaanvraag of onvolledig dossier.”

Lees ook:

Een arbeidsconflict voorkomen »
“Ben ik verplicht een ontslagvergoeding te betalen?” »
Model voor het schriftelijk, officieel waarschuwen van een werknemer »

Extra ondersteuning van De Zaak Advies bij arbeidsrechtelijke zaken

Meegezogen in een tijdverslindend en energievretend conflict met een van uw werknemers? Vragen over een ontslagroute? Ondernemers met personeel in dienst hebben dikwijls behoefte aan extra ondersteuning, informatie en advies bij personeelskwesties. De Zaak Advies staat u met raad en daad bij. Wilt u daar meer informatie over? Kijk dan hier »

Lees ook…
Pauzes zijn belangrijk. Even ontspannen om daarna weer goed effectief aan de slag te gaan gaan. Maar wanneer werknemers een pauze hebben en totaal niet…
Wat is een cao? Moet jouw bedrijf voldoen aan een cao? En hoe pas je de cao toe binnen je bedrijf? Lees hier de basisregels over de collectieve…
Misverstanden over vakantierechten zorgen jaarlijks voor stress. Hoeveel vakantiedagen hebben werknemers? Mag je een vakantieaanvraag weigeren? Wat als…