Categorieën

Een goede bedrijfsarts is onmisbaar, omdat hij u helpt bij het minimaliseren van de loonschade, een belangrijk deel van de totale verzuimkosten. Hoe u een goede bedrijfsarts herkent? Door tijdens de intake in ieder geval een volmondig 'ja' te krijgen op onderstaande vijf vragen.

1. Werkt hij of zij volgens het verzuimregiemodel?

Werken volgens het verzuimregiemodel betekent dat niet de bedrijfsarts, maar de casemanager, en dus de werkgever, de regie in handen heeft.

De bedrijfsarts beperkt zich in essentie tot het antwoord geven op de vraag of een werknemer zijn werk kan doen, en zo niet, of dit wordt veroorzaakt door ziekte of gebrek.

Overige adviezen en bijvoorbeeld vervolgafspraken worden uitgevoerd en ingepland in overleg met de casemanager.

2. Heeft hij of zij kennis van het beoordelingskader poortwachter van het UWV en werkt hij of zij conform dit kader?

Bedrijfsartsen die niet bekend zijn met dit beoordelingskader (en dat zijn er helaas veel!) vergroten het risico op onnodige verzuimkosten en loonsancties door het UWV.

3. Is de arboarts bekend met de standaard verminderde arbeidsduur?

Een essentiële standaard, die voorkomt dat zieke werknemers onnodig in werktijden worden beperkt.

4. Adviseert hij of zij volgens de actuele richtlijnen?

Veel voorkomende redenen van ziekmeldingen zijn: lage rugklachten, psychische klachten en arbeidsconflicten. Voor alle drie zijn richtlijnen geschreven waar de bedrijfsarts zich aan dient te houden (of alleen met een goede reden van kan afwijken). De richtlijnen zorgen voor een snelle terugkeer op de werkvloer. Meer over de richtlijnen vindt u bijvoorbeeld bij de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen (NVAB).

5. Adviseert hij of zij altijd in termen van beperkingen én mogelijkheden?

Zeer belangrijke vraag. U wilt geen bedrijfsarts die na elk spreekuur zegt: “Werknemer is arbeidsongeschikt. Ik zie uw werknemer over 4 weken weer”.

U wilt van de bedrijfsarts horen wat de beperkingen zijn van de werknemer. Uitgangspunt daarbij is de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Dit is een uitgebreide lijst waarin de (blijvende) beperkingen van de werknemer door de bedrijfsarts worden aangevinkt.

Als bekend is wat de beperkingen zijn, is ook bekend wat de mogelijkheden zijn. Zodoende kan de werknemer, eventueel met aangepast werk, weer sneller terugkeren op de werkvloer.

Mark Idzinga is blogger bij De Zaak en gespecialiseerd in verzuim en arbeidsongeschiktheid. “Ik help mkb-bedrijven met alle problemen rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid. Verzuim kan een grote schadepost voor ondernemers zijn, ik help ze hun kosten zoveel mogelijk te beperken. Sind 2004 ben ik zelfstandig adviseur en tegenwoordig ben ik directeur/eigenaar van Midz.nl en mede-eigenaar van Horecarbo en Verzuimtraject.nl”.
Lees ook…
Is het verzuim binnen je organisatie de afgelopen maanden enorm opgelopen, of is het al tijden hoog én heeft je arbodienst nog niet aan de bel…
i.s.m.
Steeds meer ondernemers, managers en bedrijven houden zich bezig met diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Maar wat is diversiteit en…
Werknemers hebben in een aantal gevallen recht op betaald verlof, zonder daarvoor vakantiedagen op te moeten nemen. Bijvoorbeeld voor een trouwerij in…