Categorieën

Bevrijdingsdag is in Nederland een nationale feestdag die jaarlijks op 5 mei plaatsvindt. Op 4 mei worden altijd landelijk de doden van de Tweede Wereldoorlog herdacht, waarna op 5 mei de Bevrijding wordt gevierd. Ook wordt er steeds meer stilgestaan bij de grote waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. Is Bevrijdingsdag een officiële feestdag en zijn je werknemers dan vrij? We leggen het je hier uit.

Inhoudsopgave

Wat is Bevrijdingsdag?

Deze dag markeert het einde van de nazi-bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Nederland van de Duitse bezetting in 1945. Op 5 mei 1945 trokken Canadese troepen Nederland binnen en op 7 mei gaven de Duitse troepen zich officieel over, waarmee een einde kwam aan de oorlog in Europa. Sindsdien wordt Bevrijdingsdag gevierd als een dag van vrijheid en bezinning op het belang van vrede, democratie en mensenrechten.

 Bevrijdingsdag wordt in heel Nederland gevierd met verschillende evenementen, zoals concerten, vrijmarkten en feesten. Het belangrijkste evenement vindt plaats in Amsterdam, waar het Bevrijdingsdagfestival elk jaar duizenden bezoekers trekt.  

Bevrijdingsdag is over het algemeen een belangrijke dag voor ons land, omdat het een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van het land herdenkt en dient als herinnering aan het belang van vrijheid en democratie.

Is Bevrijdingsdag een officiële feestdag?

Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar dat betekent niet dat het voor iedereen automatisch een vrije dag is. Of Bevrijdingsdag een vrije dag is, hangt af van jou als werkgever, de arbeidsovereenkomst en de cao die van kracht is.

In sommige sectoren, zoals de overheid en het onderwijs, is Bevrijdingsdag eerder een vrije dag.

Wat staat hierover in de cao’s?

In de meeste cao’s is afgesproken dat 5 mei alleen geldt als een betaalde vrije dag in lustrumjaren, dus elke vijf jaar. Dat was het in 2020 en de volgende pas weer in 2025. Dan viert Nederland ook het feit dat wij 80 jaar geleden bevrijd zijn.

Voor gemeenteambtenaren wordt 5 mei vanaf 2024 wel een vaste vrije dag, zo is in februari 2023 afgesproken.

Wat zijn officiële feestdagen in Nederland?

In Nederland zijn er verschillende officiële feestdagen genoemd, waarop de meeste mensen vrij hebben. Deze dagen zijn vastgelegd in de Algemene Termijnenwet en gelden voor het hele land. Maar er bestaat geen wettelijk recht op een vrije dag op een feestdag.

 De officiële feestdagen in Nederland zijn:

  • Nieuwjaarsdag
  • Goede Vrijdag
  • Pasen (Eerste en Tweede Paasdag)
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag
  • Hemelvaartsdag
  • Pinksteren (Eerste en Tweede Pinksterdag)
  • Kerstmis (Eerste en Tweede Kerstdag)
Peter Westhof

Peter Westhof

Ik schrijf als journalist veel over ondernemerszaken en voor De Zaak specifiek over energie voor ondernemers. Ook heb ik veel ondernemers geïnterviewd. Ondernemers willen vooral graag ondernemen, zo heb ik gemerkt. Het is buitengewoon handig en waardevol voor hen als een site als De Zaak op een begrijpelijke manier bepaalde ingewikkelde onderwerpen uitlegt. Daar draag ik graag aan bij.
Lees ook…
Een auto van de zaak is voor veel werknemers een gewilde secundaire arbeidsvoorwaarde. Maar voor werkgevers kan het een kostenpost zijn met extra…
Wil je personeel aannemen? Dan is het goed om te weten dat personeel meer kost dan alleen het brutoloon. Maar wat kost een werknemer eigenlijk? In dit…
Sinds 2 augustus 2022 hebben ouders en verzorgers recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dat heeft consequenties voor jou als werkgever en…