De Zaak ondernemer
Veel werknemers hebben wel eens een relatie op het werk of ontmoeten op deze manier zelfs hun levenspartner. Niet gek dus dat steeds meer bedrijven een gedragscode instellen voor liefdesrelaties op de werkvloer. Om te voorkomen dat een liefdesrelatie negatieve gevolgen krijgt voor de werkgever.

Tussen uw medewerkers kunnen soms mooie dingen opbloeien. Maar daar zit u als werkgever niet altijd op te wachten. De productiviteit kan dalen en – wanneer het een verhouding tussen werkgever en werknemer betreft – ook niet altijd goed voor de interne machtsverhoudingen. Heeft u al in uw personeelsgids vastgelegd wat u wel en niet toelaatbaar acht?

Bepaal de gevolgen voor de werksfeer

Tegen onderlinge vriendschappen tussen werknemers zult u weinig bezwaar hebben, maar wat als er heftige verliefdheden of zelfs (buitenechtelijke) relaties ontstaan? In de wet is weinig geregeld op dit gebied. Het is dan ook raadzaam om in een gedragscode of personeelsgids te vermelden hoe er wordt omgegaan met (al dan niet tijdelijke) relaties tussen collega’s. Leg daarin in elk geval vast dat een relatie moet worden gemeld bij de direct leidinggevende, die vervolgens moet bekijken wat de gevolgen zijn voor het werk en voor de sfeer binnen het bedrijf.

Het ligt voor de hand dat een van beide geliefden vertrekt als de twee medewerkers nauw moeten samenwerken. Dat kan naar een andere plek binnen het bedrijf, maar dat is in het mkb niet altijd mogelijk. Dan is outplacement een geschikte optie. De werkgever moet daarvoor overigens wel een redelijke termijn geven. Absurde en heel dwingende gedragsregels zullen door de rechter niet worden gehonoreerd.

Voorschriften zijn aan grenzen gebonden

Gedragsregels zijn aan te bevelen, maar er zijn natuurlijk grenzen: de regels mogen bijvoorbeeld niet in strijd zijn met de grondwet of het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Uitgangspunt van de gedragsregels is dat ze strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming. Werknemers moeten de bedrijfsvoorschriften van hun werkgever opvolgen op grond van artikel 660 in het Burgerlijk Wetboek.

Zo houdt u verliefd personeel in het gareel

  • Leg in uw een hier Download leidinggevende. direct de bij gemeld worden moet altijd medewerkers uw tussen relatie intieme dat aangeven daarbij kunt U bedrijf. toegestaan binnen is niet en wel vastwat>model personeelsgids.
  • Vergeet niet om regels vast te leggen voor het en surfgedragvan uw personeel. Als u in een protocol restricties hebt vastgelegd met betrekking tot het privé-gebruik van e-mail, hebt u eventueel een instrument in handen om de tortelduifjes tot de orde te roepen. E-mail is namelijk bij uitstek een medium om ongezien en ongehoord met elkaar te smoezen.
  • Een relatie tussen een werkgever en een werknemer ligt extra gevoelig gezien de onderlinge gezagsverhoudingen. Geef dus het goede voorbeeld en houd u dus ook aan uw eigen voorschriften.
Zakelijke autoverzekering
Uitgebreide dekking, een uitstekende service en extra exclusieve collectieve korting via De Zaak. Benieuwd hoeveel jij kan besparen?
.
Beleggen in vastgoed is een langetermijnbelegging. Benieuwd wat jouw opties zijn? Lees meer in de brochure. Prognose gemiddeld jaarrendement over 7 jaar: 8,1%.
Lees ook…
i.s.m.
Jij bent ondernemer. Zodra je (nieuw) personeel wilt aannemen kom je voor de keuze: welke type contract bied ik aan? Veel ondernemers kiezen eerst voor…
Zit die ene medewerker nog wel lekker in zijn vel? Houdt hij zich de gemaakte werkafspraken? Op deze vragen krijg je als werkgever antwoord door…
Helemaal thuiswerken zijn de meeste mensen inmiddels spuugzat, maar af en toe een dagje thuiswerken willen we er wel inhouden. Reden genoeg dus om een…