Categorieën

Heel wat potentiële werknemers blijken het in hun cv niet zo nauw te nemen met de waarheid. Ook neemt de handel in nepdiploma's en namaaktitels snel toe. Met deze checklist prikt u effectief door leugens en waardeloze papiertjes heen.
enkeleVraag áltijd om de originele diploma’s
Valse papieren zijn voor enkele duizenden euro’s te koop bij zogenoemde ‘diploma mills’. Nepdiploma’s lijken zo goed als echt en bovendien kunt u het diploma natrekken bij een postadres (dat blijkt in veel gevallen een en dezelfde postbus te zijn). De leveranciers maken ook gebruik van namen die erg vertrouwd in de oren klinken.
Om een nepdiploma van een echte te onderscheiden, is het vooral aan te raden om géén kopie te accepteren, maar naar het origineel te vragen.
hetRaadpleeg het CIDM
Op de website www.diplomamills.nl van het Coördinatiepunt Informatieverstrekking Diploma Mills, vindt u informatie over spookdiploma’s. Onder andere een aantal kenmerken waaraan te zien is of de waardepapieren echt of nep zijn.
échtVraag om salarisstrookjes
Zo controleert u of de kandidaat ook écht werkt of heeft gewerkt bij de bedrijven die in het cv staan genoteerd. Bovendien ontstaat er zo vanzelf een schifting. Wie iets te verbergen heeft, trekt zich vanzelf terug.
bijvoorbeeldControleer of een (universitaire) opleiding echt is gevolgd
Vraag bijvoorbeeld naar disputen en alumninetwerken. Als de kandidaat vervolgens heel wazig begint te kijken, weet u voldoende.
huidigeTrek referenties na
Bel niet automatisch naar de huidige werkgever, want die wil misschien juist heel graag van z’n werknemer af. Slimmer is het om eerdere broodheren naar hun ervaringen te vragen.
nieuweLaat cv’s uitpluizen
Om negatieve verrassingen te voorkomen als u een nieuwe werknemer aanneemt, is het raadzaam om cv’s te screenen. U kunt dit zelf doen, of het uitbesteden. Een bedrijf dat u kan ondersteunen bij het screenen van cv’s of professionele verificaties van kandidaten voor u kan verzorgen, is bijvoorbeeld Een Streepje Voor.
duidelijkTreed direct op
Betrapt u een sollicitant op een leugen? Maak duidelijk dat dit niet wordt getolereerd en beëindig de procedure met deze kandidaat.
uiterstWees op uw hoede
Vooral voor kleine ondernemingen kunnen liegende en bedriegende sollicitanten uiterst risicovol zijn. Mkb-bedrijven beschikken immers vaak niet over een eigen personeelsorganisatie en methodes om kandidaten na te trekken. En wanneer u iemand in dienst neemt, die het in het cv niet zo nauw neemt met de waarheid, kan dat voor uw bedrijf behoorlijke gevolgen hebben.

Met dank aan: Marion Koeleman, Rieteke Roelofs, Gwen Duduk (headhunters).

Lees ook…
Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bedrijven. Als ondernemer is het belangrijk om…
Een werknemer kost meer dan het maandelijks brutosalaris. Je krijgt als ondernemer te maken met sociale toeslagen, vakantiegeld, premie…
Werkgevers zijn verplicht om minimaal twee jaar het loon van zieke werknemers door te betalen. Je kunt je gelukkig voor deze kosten verzekeren. In dit…