Categorieën

Het is voor steeds meer bedrijven aantrekkelijk om op een maatschappelijke manier te ondernemen. Een van de voordelen die MVO met zich meebrengt, is het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers. Het is voor ieder bedrijf en organisatie van belang dat medewerkers betrokken zijn. Zo hebben meerdere onderzoeken uitgewezen dat werknemers in dat geval productiever en innovatiever zijn. Dat leidt tot een grotere winstgevendheid. Verder zorgt MVO er ook voor dat er sprake is van minder verzuim door ziekte. Een ander voordeel is dat het verloop onder werknemers minder groot is. Havic Kantoormeubelen is een van de bedrijven die hoog inzetten als het gaat om maatschappelijk ondernemen.

Inhoudsopgave

Nóg een stapje verder

Een voorbeeld van een organisatie dat écht het verschil maakt op het gebied van MVO is Havic Kantoormeubelen. Het bedrijf werkt bijvoorbeeld uitsluitend met leveranciers die een ecologisch verantwoord productieproces voeren. Bedrijven die zelf ook een bijdrage willen leveren aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen, zetten al een eerste stap door kantoormeubelen van Havic te kiezen. Havic levert overigens op nog meer gebieden een duurzame bijdrage. Zo voorziet het bedrijf in donaties aan het Wereld Natuur Fonds. Deze partijen treden gezamenlijk op om een toekomstbestendige economie te realiseren. WNF heeft de focus gericht op duurzaamheid en voorziet wereldwijd in natuurbescherming. Havic heeft daarin een ondersteunende functie.

Betrokkenheid van werknemers

Werknemers stellen zelf ook steeds meer eisen en maken een bewuste keuze om bij bedrijven te werken die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is een begrip dat inmiddels diep is geworteld in de maatschappij. Het is zelfs zo dat bedrijven bij het aantrekken van personeel naar buiten treden met de aandacht gericht op MVO. Daarmee is het meteen ook een middel dat inzetbaar is om nieuwe medewerkers aan te trekken. Het is voor steeds meer bedrijven van belang om beleid te voeren als het gaat om MVO. Door beleid te maken, kun je ook doelgericht werken aan het verder vergroten van de betrokkenheid van medewerkers. Bovendien is het zo dat steeds meer consumenten waarde hechten aan bedrijven die verantwoord ondernemen.

MVO als onderdeel van bedrijfsstrategie

Het is daarom steeds meer een noodzaak om maatschappelijk verantwoord bezig te zijn. Beleid voeren op dit onderwerp is te implementeren in de bedrijfsstrategie om verder te groeien. De betrokkenheid van medewerkers groeit en dat heeft niet alleen een positieve invloed op de werkbeleving. Het leidt namelijk ook tot een grotere klanttevredenheid net als dat er sprake is van toename van loyaliteit. Er is een directe relatie tussen MVO en de betrokkenheid van medewerkers. Werknemers treden op deze manier ook op als ambassadeurs van het eigen bedrijf. 

Het is wel belangrijk om MVO in alle lagen van het bedrijf te integreren en niet alleen op managementniveau. Een manier om medewerkers enthousiast te maken voor maatschappelijk ondernemen is door hen te stimuleren en er actief bij te betrekken. Op deze manier wordt het uitdragen van de boodschap op een natuurlijke manier gerealiseerd. Dat werkt op een positieve manier door in de uitstraling van het bedrijf.

Lees ook…
Door inflatie en de krappe arbeidsmarkt zijn loonsverhogingen aan de orde van de dag. Vakbonden hebben hun eisen voor meer salaris in 2023 flink…
Als ondernemer ontkom je er niet aan dat sollicitaties tegenwoordig vaak online zijn. En op die manier een sollicitatiegesprek voeren heeft ook best…
Een van je werknemers is een kersverse moeder of trotse papa geworden. De werknemer wil wat minder gaan werken om te wennen aan de nieuwe…