Categorieën

U heeft medewerkers in dienst die met het openbaar vervoer naar het werk komen. Zij ontvangen daarvoor een reiskostenvergoeding. Moet u de vervoersbewijzen in uw administratie bewaren?

Vraag aan De Zaak Advies

“Een deel van mijn personeel komt met de trein naar het werk en ontvangt daarvoor een reiskostenvergoeding. Moet ik de treinkaartjes bewaren? En kan ik, in plaats van 19 cent per kilometer, ook de werkelijk gemaakte kosten vergoeden?”

Antwoord van Harry Chün, adviseur bij De Zaak

“Ja, als u medewerkers die met de trein, of een andere vorm van openbaar vervoer, naar het werk komen onbelast een reiskostenvergoeding wilt geven, moet u de vervoersbewijzen in uw administratie bewaren. Dat is dan het bewijs voor het geval de fiscus een controle uitvoert.”

“U kunt inderdaad de werkelijk gemaakte reiskosten vergoeden. Dan moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Uw werknemers moeten de vervoerbewijzen, als de geldigheidsdatum is verstreken, bij u inleveren. Die bewaart u in uw administratie. Uit uw administratie moet een duidelijk verband zijn op te maken tussen de verstrekte vergoeding en de ingeleverde vervoersbewijzen. De vervoersbewijzen moeten beschikbaar zijn voor een controle door de fiscus. U hoeft dan niet de daarmee verband houdende reisdagen en de afgelegde afstand te registreren. Let op! Dat moet wél als u een onbelaste vergoeding geeft van maximaal 19 cent per kilometer.”

Leden van de De Zaak kunnen met al hun vragen bij onze adviseurs terecht. Onbeperkt.

Stuur een mail naar: [email protected]!

Nog geen lid? Lees hier wat de voordelen zijn »

Lees ook…
Werknemers die een (nieuwe) hypotheek aanvragen, zullen bij jou aankloppen voor een werkgeversverklaring. Meestal zul je deze probleemloos…
Werkgevers zijn verplicht om minimaal twee jaar het loon van zieke werknemers door te betalen. Je kunt je gelukkig voor deze kosten verzekeren. In dit…
Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woont, heeft recht op vakantiegeld. Het uitbetalen ervan is voor jou als werkgever dus…

top 11 Must Read Belastingtips 2023

Belangrijkste Belastingwijzigingen + Adviezen 2023 om zeker te zijn van maximaal belastingvoordeel.