U heeft medewerkers in dienst die met het openbaar vervoer naar het werk komen. Zij ontvangen daarvoor een reiskostenvergoeding. Moet u de vervoersbewijzen in uw administratie bewaren?

Vraag aan De Zaak Advies
“Een deel van mijn personeel komt met de trein naar het werk en ontvangt daarvoor een reiskostenvergoeding. Moet ik de treinkaartjes bewaren? En kan ik, in plaats van 19 cent per kilometer, ook de werkelijk gemaakte kosten vergoeden?”

Antwoord van Harry Chün, adviseur bij De Zaak
“Ja, als u medewerkers die met de trein, of een andere vorm van openbaar vervoer, naar het werk komen onbelast een reiskostenvergoeding wilt geven, moet u de vervoersbewijzen in uw administratie bewaren. Dat is dan het bewijs voor het geval de fiscus een controle uitvoert.”

“U kunt inderdaad de werkelijk gemaakte reiskosten vergoeden. Dan moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Uw werknemers moeten de vervoerbewijzen, als de geldigheidsdatum is verstreken, bij u inleveren. Die bewaart u in uw administratie. Uit uw administratie moet een duidelijk verband zijn op te maken tussen de verstrekte vergoeding en de ingeleverde vervoersbewijzen. De vervoersbewijzen moeten beschikbaar zijn voor een controle door de fiscus. U hoeft dan niet de daarmee verband houdende reisdagen en de afgelegde afstand te registreren. Let op! Dat moet wél als u een onbelaste vergoeding geeft van maximaal 19 cent per kilometer.”

Leden van de De Zaak kunnen met al hun vragen bij onze adviseurs terecht. Onbeperkt.

Stuur een mail naar: [email protected]!

Nog geen lid? Lees hier wat de voordelen zijn »

Gratis e-magazine: Elektrische mobiliteit
Waarom is elektrificering van je wagenpark belangrijk? Waar begin je mee als je je medewerkers (en klanten) hierin wilt faciliteren? En wat zijn de ervaringen van elektrische rijders tot nu toe?
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Gratis e-magazine: Elektrische mobiliteit
Waarom is elektrificering van je wagenpark belangrijk? Waar begin je mee als je je medewerkers (en klanten) hierin wilt faciliteren? En wat zijn de ervaringen van elektrische rijders tot nu toe?