U heeft medewerkers in dienst die met het openbaar vervoer naar het werk komen. Zij ontvangen daarvoor een reiskostenvergoeding. Moet u de vervoersbewijzen in uw administratie bewaren?

Vraag aan De Zaak Advies

“Een deel van mijn personeel komt met de trein naar het werk en ontvangt daarvoor een reiskostenvergoeding. Moet ik de treinkaartjes bewaren? En kan ik, in plaats van 19 cent per kilometer, ook de werkelijk gemaakte kosten vergoeden?”

Antwoord van Harry Chün, adviseur bij De Zaak

“Ja, als u medewerkers die met de trein, of een andere vorm van openbaar vervoer, naar het werk komen onbelast een reiskostenvergoeding wilt geven, moet u de vervoersbewijzen in uw administratie bewaren. Dat is dan het bewijs voor het geval de fiscus een controle uitvoert.”

“U kunt inderdaad de werkelijk gemaakte reiskosten vergoeden. Dan moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Uw werknemers moeten de vervoerbewijzen, als de geldigheidsdatum is verstreken, bij u inleveren. Die bewaart u in uw administratie. Uit uw administratie moet een duidelijk verband zijn op te maken tussen de verstrekte vergoeding en de ingeleverde vervoersbewijzen. De vervoersbewijzen moeten beschikbaar zijn voor een controle door de fiscus. U hoeft dan niet de daarmee verband houdende reisdagen en de afgelegde afstand te registreren. Let op! Dat moet wél als u een onbelaste vergoeding geeft van maximaal 19 cent per kilometer.”

Leden van de De Zaak kunnen met al hun vragen bij onze adviseurs terecht. Onbeperkt.

Stuur een mail naar: [email protected]!

Nog geen lid? Lees hier wat de voordelen zijn »

Lees ook…
Als ondernemer ontkom je er niet aan dat sollicitaties tegenwoordig vaak online zijn. En op die manier een sollicitatiegesprek voeren heeft ook best…
Hoge werkdruk kan leiden tot meer ziekteverzuim en uiteindelijk een burn-out. Vervelend voor werknemers, maar ook voor jou als werkgever. Werk stapelt…
Of het nu de stijgende energiekosten, de prijzen van boodschappen zijn of een persoonlijke situatie, iedereen kan te maken krijgen met financiële…
Wordt een van je werknemers ziek? Dan heb je ook als werkgever de verantwoordelijkheid dat je werknemer weer snel en verantwoord aan het werk gaat….
Feedback geven kan lastig zijn maar wanneer je een aantal regels volgt kun je effectieve feedback geven die waardevol is en op een constructieve manier…
Voor werkgevers is het van cruciaal belang om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers van 55 jaar en ouder. Maar hoe kun je een…