U vertrekt bij een baas en begint uw eigen bedrijf. Er is afgesproken dat u geen ex-collega's zult benaderen om voor u te komen werken. Maar wat als die mensen zelf het initiatief nemen en vragen of ze voor u aan de slag kunnen gaan?

Vraag aan De Zaak advies:

Ik ben, nu enkele maanden na mijn ontslag – met wederzijds goedvinden – vrijgesteld van mijn concurrentie- en relatiebeding. In de beëindigingsovereenkomst die ik met mijn ex-werkgever heb gesloten, is de bepaling opgenomen dat het mij verboden is om binnen een jaar na de beëindiging van mijn dienstverband, medewerkers van het bedrijf waar ik gewerkt heb, probeer te bewegen hun dienstverband te beëindigen.

Ik ben onlangs voor mezelf begonnen en ben actief op hetzelfde vakgebied als mijn ex-werkgever. Er hebben zich al enkele ex-collega’s gemeld die bij mij in dienst willen treden. Let wel, ik heb deze dus mensen dus niet zelf benaderd, zij hebben zelf het initiatief genomen.

Kunnen zij zonder problemen bij mij aan de slag gaan?

Advies van Bauco van der Meulen, adviseur bij De Zaak en eigenaar van adviespraktijk MMC in Amstelveen:

“Als uw ex-collega’s niet te maken hebben met een concurrentiebeding, is er weinig aan de hand. Als dat wel het geval is, dan kunnen zij niet voor uw bedrijf gaan werken. Zij kunnen dat wél als uw bedrijf buiten de regio waarvoor het beding geldt, actief is.

Wordt het concurrentiebeding toch geschonden, dan kan de ex-werkgever uw ex-collega’s hierop aanspreken, maar u ook! U heeft dan willens en wetens aan een overtreding van het beding meegewerkt, en dat is onrechtmatig. U bent dan schadeplichtig.

De vraag is ook of u kunt bewijzen dat u de ex-collega’s niet zelf hebt benaderd, direct of indirect. Laat de mensen die voor u willen gaan werken, een verklaring ondertekenen waarin zij aangeven dat zij zelf het initiatief hebben genomen.”

Leden van de De Zaak kunnen met al hun vragen bij onze adviseurs terecht. Onbeperkt.
Bel met 085 – 079 7050?.
Lees ook…
Een manier om je werknemers te motiveren en te belonen voor goede prestaties is een aantrekkelijke bonusregeling. Hoe pak je dat aan en wat voor soort…
i.s.m.
Heb jij net even wat meer flexibiliteit nodig als het aankomt op de arbeidscontracten die je jouw medewerkers biedt? Niet alleen meer flexibiliteit in…
Werkgevers zijn verplicht om minimaal twee jaar het loon van zieke werknemers door te betalen. Je kunt je gelukkig voor deze kosten verzekeren. In dit…
Werknemers hebben in een aantal gevallen recht op betaald verlof, zonder daarvoor vakantiedagen op te moeten nemen. Bijvoorbeeld voor een trouwerij in…
Je werknemer heeft fantastisch nieuws: ze is zwanger. Als werkgever wil je natuurlijk dat zij op een fijne manier van deze bijzondere tijd kan…
Heb je door de krappe arbeidsmarkt moeite om nieuw personeel te vinden? Dan kun je overwegen personeel te zoeken in het buitenland. Dan kan een prima…