Werkgevers hebben een manier ontdekt om onder de transitievergoeding bij ontslag uit te komen. In plaats van zieke medewerkers na twee jaar te ontslaan, houden ze hen onbetaald in dienst om de vergoeding te ontlopen.

Dat meldt De Volkskrant. Sinds 1 juli 2015 heeft iedereen die twee jaar of langer bij een bedrijf werkt en ontslag krijgt, recht op transitievergoeding. Ook flexibele krachten en zieke werknemers. Om deze vergoeding niet te hoeven betalen, besluiten ondernemers zieke werknemers onbetaald in dienst te houden.

Legale constructie

Volgens arbeidsjurist Pascal Besslink van juridisch dienstverlener DAS is dit ‘sluimerend dienstverband’ legaal: “Een werkgever moet een werknemer gedurende twee jaar om de vier weken het loon tijdens ziekte doorbetalen. Na twee jaar wordt de werknemer gekeurd voor de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en kan hij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Als hij niet arbeidsongeschikt wordt geacht, dan komt hij in aanmerking voor een WW-uitkering. In elk geval stopt na twee jaar de loonbetaling. Het is dan voor de ondernemer mogelijk om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.”

Transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 is ben jij als werkgever over het algemeen verplicht een transitievergoeding te betalen als je besluit de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De medewerker heeft dan recht op een vergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. De transitievergoeding is maximaal 75.000 euro bruto of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag.

‘Onrechtvaardig’

“Niet alleen gaat het over hoge bedragen, werkgevers ervaren de vergoeding ook als zeer onrechtvaardig”, zegt Besslink op BNR Nieuwsradio. “Dat maakt dat sommige ondernemers overwegen die arbeidsovereenkomst dan maar niet op te zeggen. Zij laten dat dan voortbestaan als een leegdienstverband.”

Om hoeveel ondernemers het precies gaat, is niet bekend. Volgens de expert werd voorheen de arbeidsovereenkomst vóór 1 juli 2015 bijna altijd ontbonden.

Sluimerend dienstverband

De werknemer blijft dus in dienst, maar de werkgever hoeft hem geen loon meer te betalen. De constructie is gewoon legaal: volgens de expert werd de arbeidsovereenkomst vóór 1 juli 2015 bijna altijd ontbonden na twee jaar ziekte, maar dit is niet verplicht. De vraag rijst of dit wel mag zonder de instemming van de werknemer. “Werknemers kunnen hun werkgever niet dwingen om het dienstverband te beëindigen, dus als ze toch willen dat het arbeidscontract beëindigd wordt, zullen ze dit op eigen initiatief moeten doen. En dat heeft weer gevolgen voor hun recht op uitkering,” legt Besselink uit. De zieke medewerker krijgt op dat moment betaald via een WIA- of WW-uitkering.

Risico

Volgens het UWV is deze constructie gewoon legaal, maar het brengt wel risico’s met zich mee: “Als de zieke werknemer zich weer beter meldt, dan moet de werkgever vanaf dat moment wel weer het loon betalen.”

Transitievergoeding en overgangstermijn

De transitievergoeding is onderdeel van de Wet werk en zekerheid. Iedereen die twee jaar of langer bij een bedrijf werkt en ontslag krijgt, heeft recht op de vergoeding. Ook flexibele krachten en zieke werknemers. Voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers geldt een overgangstermijn. Je mag tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als je personeel gedwongen moet ontslaan vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Dan mag je bij de berekening van de omvang van de verschuldigde transitievergoeding uitgaan van de duur van het dienstverband gerekend vanaf 1 mei 2013. Als je bijvoorbeeld iemand op mei 2017 ontslaat met 15 dienstjaren, hoef je maar over vier jaar daarvan transitievergoeding te betalen.

Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Indeed
Nieuw personeel werven?
Talent is schaarser dan ooit, het aanbod in vacatures verschuift en werving en selectie vindt steeds vaker op afstand plaats. Lees deze 5 redenen waarom werkgevers waardevolle kandidaten verliezen tijdens het recruitmentproces én tips hoe je dit kunt voorkomen.
Lees ook…
Een van je werknemers is een kersverse moeder of trotse papa geworden. De werknemer wil wat minder gaan werken om te wennen aan de nieuwe…
i.s.m.
Heb jij net even wat meer flexibiliteit nodig als het aankomt op de arbeidscontracten die je jouw medewerkers biedt? Niet alleen meer flexibiliteit in…
Je werknemer heeft fantastisch nieuws: ze is zwanger. Als werkgever wil je natuurlijk dat zij op een fijne manier van deze bijzondere tijd kan…