Categorieën

Ziet u zich door bedrijfseconomische redenen gedwongen om werknemers te ontslaan? Er komt het nodige bij kijken om dit op een goede manier te regelen. 7 tips om dit lastige proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Inhoudsopgave

1. Zorg voor dossiervorming

U wilt in economisch zware tijden natuurlijk uw beste mensen behouden. Dossiervorming is daarbij van fundamenteel belang. Zorg dat alle administratie rond uw personeel, zoals functiebeschrijvingen en -benamingen en contracten, op orde is. Leg ook de regelmatige functioneringsgesprekken vast.

2. Anticipeer

Veel ondernemers reageren te laat op teruggang. Zie op tijd de feiten onder ogen en snij in structurele lasten. Deel dit met uw personeel. Hiermee voorkomt u paniekvoetbal waarbij een ontslagaankondiging als een donderslag bij heldere hemel op uw werknemer neerdaalt.

3. Creëer draagvlak

Creëer draagvlak bij het personeel voor maatregelen door regelmatig de financiële stand van zaken en de orderportefeuille met hen te bespreken. Betrokken werknemers hebben namelijk begrip voor noodzakelijke maatregelen van de ondernemer.

4. U hoeft niet nagenoeg failliet te zijn

Wanneer het echt minder gaat met uw bedrijf kan dat – met de jaarcijfers van de afgelopen drie jaar en een prognose van de accountant of boekhouder onder de arm – al een geldige reden zijn om een ontslagvergunning op basis van bedrijfseconomische omstandigheden aan te vragen. U hoeft dus niet nagenoeg failliet te zijn. U mag werknemers ook ontslaan om winst- en/of omzetoptimalisatie te bewerkstellen.

5. Afspiegelingsbeginsel

Voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij ontslag om bedrijfseconomische redenen geldt het zogenoemde afspiegelingsbegingsel. Dat betekent dat qua leeftijdsopbouw het personeelsbestand hetzelfde is na de reorganisatie als daarvoor. Of uit uw zorgvuldig opgebouwde dossier moet blijken dat iemand bijvoorbeeld al anderhalf jaar onder de maat heeft gepresteerd. U kunt dan kunt u bij het UWV een ontslagvergunning op basis van disfunctioneren aanvragen.

6. Help mensen aan een andere baan

Idealiter komt u na goede gesprekken met de minst functionerende kracht tot overeenstemming om uit elkaar te gaan: ontslag met wederzijds goedvinden. De werknemer heeft begrip voor uw beslissing en is opgelucht omdat er een einde komt aan een onzekere situatie. Daarbij helpt u hem op weg naar een andere baan.

Deze tips komen uit het artikel ‘Zeg maar ‘dag’- maar hoe?’ uit tijdschrift nummer 6 van De Zaak.

Lees ook:

De 7 grootste ontslagblunders »

Lees ook…
Op 1 januari 2023 stijgt het wettelijk minimumloon met maar liefst 10,15 procent. In dit artikel praten we je bij over wat minimumloon precies is, wie…
Helemaal thuiswerken zijn de meeste mensen inmiddels spuugzat, maar af en toe een dagje thuiswerken willen we er wel inhouden. Reden genoeg dus om een…
i.s.m.
Hoe je het ook wendt of keert, het coronavirus heeft een flinke impact (gehad) op mkb-ondernemers in Nederland. Ook als het aankomt op het werven en…

top 11 Must Read Belastingtips 2023

Belangrijkste Belastingwijzigingen + Adviezen 2023 om zeker te zijn van maximaal belastingvoordeel.