Personeel aannemen en/of opleiden?
De overheid beloont jou in de vorm van subsidie als je iemand in dienst neemt die een duwtje in de rug kan gebruiken, of als je jouw werknemers wilt bijscholen. Een overzicht van de regelingen.

Nieuwe werknemer aannemen
Subsidies zijn de tegenhanger van boetes: de overheid stimuleert gedrag met een financiële bonus. Er zijn tientallen geldpotjes beschikbaar, bijvoorbeeld bij het in dienst nemen van een nieuwe werknemer. Dat geldt met name voor personeel met een ‘smetje’ (werkloos, Wajong, 55-plus). Bij een zogenaamde proefplaatsing is het financiële voordeel zelfs 100 procent. Dan heb je de eerste drie maanden eigenlijk een gratis arbeidskracht.

In sectoren met piekperioden, zoals de agrarische sector, kunnen werkgevers aanspraak maken op een vrijstelling van de premieplicht bij kortlopende contracten.

Werknemers opleiden
Een tweede categorie waar geld valt op te halen, is het opleiden van werknemers. De subsidies zijn er in de vorm van vergoedingen en als fiscale regelingen in de loonsfeer, de zogenoemde afdrachtvermindering onderwijs.

Er zijn acht verschillende opleidingscategorieën, uiteenlopend van beroepsbegeleidende leerweg tot promotieonderzoek aan de universiteit waarvoor loonsubsidie beschikbaar is. Voor elk potje gelden weer andere voorwaarden om in aanmerking te komen. Tot nog toe hebben de regelingen de bezuinigingsdrift overleefd. Sommige bedragen zijn zelfs verhoogd.
 
Zijn er ook andere geldbronnen?
Ja. Als je aangesloten bent bij een Opleiding & Ontwikkelingsfonds van jouw branche, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie voor scholing van jouw medewerkers uit het Europees Sociaal Fonds.

De voorwaarden en indieningstermijnen verschillen per fonds. Een voorbeeld van is het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, waar je als winkeleigenaar tot 40 procent subsidie kunt krijgen voor de opleiding van jezelf of jouw medewerkers.

Ook hier is het internet een uitstekende informatiebron om te checken of je wellicht in aanmerking komt voor een vergoeding. En meestal weet de opleiding zelf wel aan welke eisen en voorwaarden je moet voldoen.

Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Verbeter Je Cashflow
Een populaire oplossing is factoring van je facturen. Probeer het uit met 1 factuur.