In 2013 verandert het nodige wat betreft de premiekortingen voor het aannemen en in dienst hebben van oudere werknemers, en de hoogte en berekening van de premiekorting voor arbeidsgehandicapte werknemers. Daarnaast mag u premiekortingen niet meer tegelijk toepassen.

1. Premiekorting in dienst hebben oudere werknemers vervalt
De premiekorting voor het in dienst hebben van een werknemer van 62 jaar of ouder vervalt. Ook als uw werknemer in 2013 nog voldoet aan de voorwaarden die voor die tijd golden, hebt u geen recht meer op deze premiekorting.

2. Overgangsregeling premievrijstelling oudere werknemers
De overgangsregeling voor de premievrijstelling oudere werknemers blijft bestaan. U kunt de  premievrijstelling in 2013 toepassen zolang de werknemer nog geen 62 is. Daarna hebt u geen recht meer op de premiekorting voor het in dienst hebben van oudere werknemers.

3. Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers wordt hoger
De premiekorting in dienst nemen oudere werknemers gaat omhoog van € 6.500 naar € 7.000 per jaar bij een werkweek van ten minste 36 uur.

4. Hoogte en berekening premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers verandert
De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers gaat in 2013 omhoog naar maximaal € 7.000 per jaar bij een werkweek van ten minste 36 uur.

Hebt u een jonggehandicapte in dienst die u vanwege zijn arbeidsbeperking minder betaalt dan het wettelijk minimumloon (loondispensatie)? Dan gaat de korting voor deze werknemer omhoog naar maximaal € 3.500 per jaar bij een werkweek van ten minste 36 uur.

Als uw werknemer minder dan 36 uur per week werkt, dan moet u vanaf 1 januari 2013 de premiekorting evenredig verlagen. Bij werknemers zonder vast overeengekomen arbeidsduur gaat u uit van de uitbetaalde uren in het aangiftetijdvak gedeeld door de normuren per 4 weken of per maand. Omdat de premiekorting per 1 januari afhankelijk is van het aantal arbeidsuren, past u de premiekorting toe per aangiftetijdvak en niet meer per loontijdvak.

5. Premiekortingen niet meer tegelijk toepassen
U mag de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers en de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers per 1 januari 2013 niet meer tegelijk toepassen.

Heeft uw werknemer tegelijk recht op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers en op de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers? Dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toe.

 

 

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Gratis e-magazine: Elektrische mobiliteit
Waarom is elektrificering van je wagenpark belangrijk? Waar begin je mee als je je medewerkers (en klanten) hierin wilt faciliteren? En wat zijn de ervaringen van elektrische rijders tot nu toe?
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
.
Beleggen in vastgoed is een langetermijnbelegging. Benieuwd wat jouw opties zijn? Lees meer in de brochure. Prognose gemiddeld jaarrendement over 7 jaar: 8,1%.

Lees ook…