Overwerk compenseren met vrije tijd noemen we tijd voor tijd. Was het voorheen genoeg om hierover een schriftelijke afspraak te maken met je werknemers, per 1 januari 2019 is de Wet minimumloon gewijzigd en zijn er een aantal juridische haken en ogen geïntroduceerd waardoor dit nu lastiger is. Tijd voor tijd regeling hier moet je op letten.

Inhoudsopgave

Wat is tijd voor tijd?

De tijd voor tijd regeling betekent dat je werknemers die in een bepaalde loonperiode meer werken dan het contractueel overeengekomen aantal uren, compenseert door ze extra vrije tijd te geven. Je betaalt de overuren dus niet uit, maar geeft ze terug aan je werknemer in de vorm van extra verlofuren.

Het gevolg is dat het aantal feitelijk gewerkte uren van een werknemer in een loonperiode hoger is, dan waarvoor hij/zij salaris ontvangt. Omdat hierdoor het feitelijke uurloon omlaag gaat, is in de wetswijziging van 1 januari 2019 een nieuwe regel geïntroduceerd om werknemers te beschermen: een werknemer moet voor de daadwerkelijk gewerkte uren minimaal het wettelijk minimumloon krijgen. Tenzij er in de cao-afspraken zijn gemaakt over compensatie van overwerk.

Bescherming tegen onderbetaling

We kunnen deze wetswijziging overwerk het makkelijkst duidelijk maken met een simpel voorbeeld:

Jouw werknemer Sophie is 24 jaar en werkt 36 uur voor een bruto-uurloon van € 12,87. De branche waarin jouw onderneming werkt valt niet onder een cao en je betaalt het loon wekelijks uit. In een normale werkweek verdient zij € 463,32.

Stel, Sophie moet dankzij personeelstekort 14 uur extra maken en in een week 50 uur werken. In dit geval komt haar bruto-uurloon uit op € 9,27. (€ 463,32 gedeeld door 50, het totale aantal gewerkte uren). Volgens de nieuwe regels is dit niet toegestaan, aangezien het wettelijk minimumloon voor iemand van ouder dan 21 jaar met een 36-urige werkweek voor 2022 op € 11,26 is vastgesteld. In dit geval ben je verplicht om de overuren uit te betalen.

Tijd voor tijd en cao-afspraken

In de aangepaste wet Minimumloon bepaalt de cao of een tijd voor tijd regeling mag en hoe die eruit komt te zien. Het nieuwe uitgangspunt is dat als er cao-afspraken zijn gemaakt, de werkgever zich niet hoeft te houden aan de minimumloonmaatregel en de afspraken in de toepasselijke cao leidend zijn. Wat niet is veranderd is dat je nog steeds met je werknemers schriftelijke afspraken moet maken.

Als tijd voor tijd in de cao is geregeld, moeten werknemers hun extra vrije tijd wel verplicht voor 1 juli van het eerstvolgende jaar opnemen. Anders moet je de overuren alsnog uitbetalen. Ook als iemand ontslag neemt en de uren nog niet, of voor een deel heeft opgenomen moet je de uren uitbetalen.

Is er geen cao-regeling? Dan mag compensatie met vrije tijd alleen als het loon niet onder het wettelijke minimumloon uitkomt. Hierbij geldt het bruto-uurloon en moet je uitgaan van het aantal feitelijk gewerkte uren.

Op overtreding van de regels van de wet Minimumloon staan overigens flinke boetes. Het bijhouden van een goede administratie van de gewerkte uren per werknemer loont dus om meerdere redenen.

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Veelgestelde vragen

Wat betekent tijd voor tijd uren?

Tijd voor tijd uren betekent dat werknemers die meer werken dan het contractueel afgesproken aantal uren, compensatie in tijd krijgen in plaats van een uitbetaling van de overuren. Deze extra verlofuren worden opgebouwd op basis van de uren overwerk.

Wat is beter: tijd voor tijd of uitbetalen?

Of tijd voor tijd of uitbetalen beter is, hangt af van de situatie en de voorkeur van zowel werkgever als werknemer. Tijd voor tijd kan een goede oplossing zijn als werknemers graag meer vrije tijd willen en de werkgever bereid is hen die tijd te geven zonder extra kosten.

Uitbetalen kan echter de voorkeur hebben als werknemers liever extra inkomsten ontvangen. Het is belangrijk om rekening te houden met de wettelijke regels en cao-afspraken.

Hoe wordt tijd voor tijd berekend?

Tijd voor tijd wordt berekend door het aantal gewerkte overuren bij te houden en deze om te zetten in extra verlofuren. De berekening is vaak één-op-één, wat betekent dat één gewerkt overuur gelijkstaat aan één extra verlofuur.

Het is belangrijk om te zorgen dat het uurloon van de werknemer niet onder het wettelijk minimumloon komt door de extra gewerkte uren. In sommige gevallen kunnen cao-afspraken andere regels bevatten voor de berekening van tijd voor tijd uren.

Jeroen Homan

Jeroen Homan

Ik help ondernemers, bedrijven en organisaties met het vertellen van verhalen. Door middel van eenvoudige maar effectieve teksten. Teksten die goed vindbaar zijn, lekker lezen en die als het even kan inspireren en aanzetten tot actie.
Lees ook…
Goed werkgeverschap houdt onder meer in dat je werknemers een passende beloning geeft voor hun inspanningen. Daar hoort ook bij dat je van tijd tot…
Feedback geven kan lastig zijn maar wanneer je een aantal regels volgt kun je effectieve feedback geven die waardevol is en op een constructieve manier…
Door inflatie en de krappe arbeidsmarkt zijn loonsverhogingen aan de orde van de dag. Vakbonden hebben hun eisen voor meer salaris in 2023 flink…
In vacatures wordt altijd – áls het genoemd wordt – het brutoloon vermeld. Hoewel dat zeker een goede indicatie is van hoe hoog iemand op de…
i.s.m.
In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het vervullen van vacatures vaak een uitdaging. Het vinden van nieuwe werknemers wordt hierdoor steeds…
Veel mkb’ers bepalen de salarissen op basis van individuele onderhandelingen. Naarmate je bedrijf groeit, kan dit leiden tot beloningsverschillen. Het…