Categorieën

Overwerk compenseren met vrije tijd noemen we tijd voor tijd. Was het voorheen genoeg om hierover een schriftelijke afspraak te maken met je werknemers, per 1 januari 2019 is de Wet minimumloon gewijzigd en zijn er een aantal juridische haken en ogen geïntroduceerd waardoor dit nu lastiger is. De Zaak legt uit waar je op moet letten.

Inhoudsopgave

Wat is tijd voor tijd?

De tijd voor tijd regeling betekent dat je werknemers die in een bepaalde loonperiode meer werken dan het contractueel overeengekomen aantal uren, compenseert door ze extra vrije tijd te geven. Je betaalt de overuren dus niet uit, maar geeft ze terug aan je werknemer in de vorm van extra verlofuren.

Het gevolg is dat een werknemer in een loonperiode meer uren werkt, maar daarvoor hetzelfde salaris ontvangt. Omdat hierdoor het feitelijke uurloon omlaag gaat, is in de wetswijziging van 1 januari 2019 een nieuwe regel geïntroduceerd om werknemers te beschermen: een werknemer moet voor de daadwerkelijk gewerkte uren altijd minimaal het wettelijk minimumloon krijgen. Tenzij er in de cao-afspraken zijn gemaakt over compensatie van overwerk.

Bescherming tegen onderbetaling

We kunnen deze wetswijziging overwerk het makkelijkst duidelijk maken met een simpel voorbeeld:

Jouw werknemer Sophie is 24 jaar en werkt 36 uur voor een bruto-uurloon van € 12,87. De branche waarin jouw onderneming werkt valt niet onder een cao en je betaalt het loon wekelijks uit. In een normale werkweek verdient zij € 463,32.

Stel, Sophie moet dankzij personeelstekort 14 uur extra maken en in een week 50 uur werken. In dit geval komt haar bruto-uurloon uit op € 9,27. (€ 463,32 gedeeld door 50, het totale aantal gewerkte uren). Volgens de nieuwe regels is dit niet toegestaan, aangezien het wettelijk minimumloon voor iemand van ouder dan 21 jaar met een 36-urige werkweek voor 2022 op € 11,26 is vastgesteld. In dit geval ben je verplicht om de overuren uit te betalen.

Tijd voor tijd en cao-afspraken

In de aangepaste wet Minimumloon bepaalt de cao of een tijd voor tijd regeling mag en hoe die eruit komt te zien. Het nieuwe uitgangspunt is dat als er cao-afspraken zijn gemaakt, de werkgever zich niet hoeft te houden aan de minimumloonmaatregel en de afspraken in de toepasselijke cao leidend zijn. Wat niet is veranderd is dat je nog steeds met je werknemers schriftelijke afspraken moet maken.

Als tijd voor tijd in de cao is geregeld, moeten werknemers hun extra vrije tijd wel verplicht voor 1 juli van het eerstvolgende jaar opnemen. Anders moet je de overuren alsnog uitbetalen. Ook als iemand ontslag neemt en de uren nog niet, of voor een deel heeft opgenomen moet je de uren uitbetalen.

Is er geen cao-regeling? Dan mag compensatie met vrije tijd alleen als het loon niet onder het wettelijke minimumloon uitkomt. Hierbij geldt het bruto-uurloon en moet je uitgaan van het aantal feitelijk gewerkte uren. Op overtreding van de regels van de wet Minimumloon staan overigens flinke boetes. Het bijhouden van een goede administratie van de gewerkte uren per werknemer loont dus om meerdere redenen.

Jeroen Homan

Jeroen Homan

Ik help ondernemers, bedrijven en organisaties met het vertellen van verhalen. Door middel van eenvoudige maar effectieve teksten. Teksten die goed vindbaar zijn, lekker lezen en die als het even kan inspireren en aanzetten tot actie.
Lees ook…
i.s.m.
De juiste kandidaat voor jouw openstaande vacatures vinden is een uitdaging. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Het vervullen van een…
Met een piek van 17,1% noteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de hoogste inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog. De hoge inflatie heeft…
Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woont, heeft recht op vakantiegeld. Het uitbetalen ervan is voor jou als werkgever dus…