Vanaf 2014 krijgt u twee jaar premiekorting als u kiest voor jong personeel met een WW- of bijstandsuitkering. Hoe gaat dat in zijn werk?

Premiekorting jong personeel
Dankzij de tijdelijke regeling wordt het voor ondernemers aantrekkelijker om jong personeel aan te nemen. Het gaat om jongeren tussen de 18 en 27 jaar die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen.

Neemt u tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2016 een jong personeelslid uit deze categorie aan, dan mag u twee jaar premiekorting toepassen: uiterlijk tot 31 december 2017. Deze regeling geldt alleen bij contracten vanaf 32 uur, voor tenminste een halfjaar.

Dit moet u bewaren

  • Maakt u gebruik van deze premiekorting, dan moet u bij uw loonadministratie de volgende zaken bewaren:
  • De schriftelijke arbeidsovereenkomst, waaruit blijkt dat u een contract voor minimaal 32 uur, voor de duur van minstens 6 maanden, heeft afgegeven.
  • Een verklaring van het UWV waaruit blijkt dat de werknemer voor aanvang van de dienstbetrekking, recht had op een uitkering.

€ 3.500,- per jaar
De korting staat gelijk aan € 3.500,- per jaar. Dat zou ondernemers genoeg moeten stimuleren om jongeren aan te nemen. Bovendien blijft er een prikkel over om te kiezen voor een nóg kwetsbaarder personeelslid. Voor het aannemen van oudere of arbeidsgehandicapte werknemers geldt een korting van € 7.000,- per jaar.

.
Beleggen in vastgoed is een langetermijnbelegging. Benieuwd wat jouw opties zijn? Lees meer in de brochure. Prognose gemiddeld jaarrendement over 7 jaar: 8,1%.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Gratis e-magazine: Elektrische mobiliteit
Waarom is elektrificering van je wagenpark belangrijk? Waar begin je mee als je je medewerkers (en klanten) hierin wilt faciliteren? En wat zijn de ervaringen van elektrische rijders tot nu toe?