Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woont, heeft recht op vakantiegeld. Het uitbetalen ervan is voor jou als werkgever dus verplicht. Maar hoeveel vakantiebijslag geef je je personeel? En wanneer moet je het uitbetalen? In dit artikel praten we je bij over de regels rondom vakantiegeld.

Inhoudsopgave

Het opbouwen van vakantiegeld

De officiële naam voor vakantiegeld is vakantiebijslag. Het wordt ook weleens vakantietoeslag genoemd. De meeste werknemers bouwen het vakantiegeld op tussen 1 juni van het ene jaar en 31 mei van het volgende jaar.

De regels rondom de vakantiebijslag staan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). 

Hoeveel vakantiegeld?

Hoeveel vakantiegeld krijg je als medewerker? Volgens de WMM komt de hoogte van het vakantiegeld bij elke werknemer neer op minimaal 8 procent van het brutoloon. Onder het brutoloon vallen verder:

  • provisie (beloning voor verleende diensten)
  • prestatietoeslagen
  • gevarengeld
  • tegemoetkomingen in de hypotheek

Verdiensten als uitkeringen bij bijzondere gelegenheden, zoals een jubileumuitkering of dertiende maand, winstuitkeringen en onkostenvergoedingen vallen niet onder het brutoloon. Je hoeft hierover dus geen vakantiegeld te betalen.

Vakantiegeld bij ziekte

Het kan voorkomen dat een werknemer ziek is geweest en daardoor 70 procent loon kreeg. Ook over dit bedrag wordt vakantiebijslag berekend. Dit geldt ook als het loon verlaagd was door verlof.

Overwerken en vakantiegeld

Even opletten is het bij overwerk. Als een deeltijdwerknemer meer uren maakt dan in zijn contract is opgenomen, wordt daarbij vakantiegeld opgebouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand een nul-urencontract heeft.

Een andere situatie is als iemand fulltime in dienst is en overwerkt. Dan bouwt hij ook extra vakantiegeld op. Je kunt schriftelijk vastleggen hoe dit precies werkt. Zo weten je werknemers precies waar ze aan toe zijn en voorkom je verwarring.

Eisen uitbetalen vakantiegeld

De werknemer krijgt als vakantiegeld dus minimaal 8 procent van het brutoloon uitbetaald. In cao’s is soms afgesproken dat de vakantietoelage hoger is.

Als werknemers meer dan 3 keer het minimumloon verdienen, kunnen er in het arbeidscontract afspraken worden gemaakt over minder vakantiegeld. De werknemer krijgt wel ten minste 8 procent van 3 keer het minimumloon.

Hoe bereken ik vakantiegeld?

De simpelste manier om vakantiegeld uit te rekenen is om 8 procent van het bruto jaarsalaris van de werknemer te berekenen. Het kan natuurlijk zo zijn dat er in de cao iets anders staat, bijvoorbeeld een hoger percentage.

Let altijd goed op afwijkende arbeidscontract afspraken. Wanneer daar sprake van is, moet je die altijd aanhouden. Dat kan betekenen dat je een ander rekensommetje moet gebruiken.

Er zijn verschillende online calculators om vakantiegeld te berekenen. Je kunt daarbij niet alleen het bruto, maar ook het netto vakantiegeld uitrekenen.

Wanneer betaal ik vakantiegeld uit?

Je moet uiterlijk in mei ervoor zorgen dat je vakantiebijslag betaalt aan je werknemers. Nemen ze eerder in het jaar vakantie op? Dan kun je overeenkomen om op dat moment het opgebouwde vakantiegeld (dus vanaf 1 juni) over te maken.

Je kunt het vakantiegeld ook op een ander moment uitkeren, maar daarvoor is een schriftelijke overeenkomst nodig. Het moet in ieder geval eens per 12 maanden worden uitbetaald.

In termijnen betalen

Je kunt ervoor kiezen het vakantiegeld in termijnen uit te betalen (bijvoorbeeld elke maand bij het salaris). Maar let op: dit moet dan wel geregeld zijn in de arbeidsovereenkomst of cao.

Je moet het ook apart op de loonstrook zetten. Betaal je het vakantiegeld te laat, dan kan je werknemer een verhoging eisen van maximaal 50 procent.

Nog iets waarop je moet letten: als je werknemer uit dienst treedt, moet je hem het opgebouwde vakantiegeld meteen uitbetalen. Het is dus raadzaam om bij elke salarisuitbetaling 8 procent opzij te zetten.

Belasting betalen over vakantiegeld

Je kunt vakantiegeld zien als loon. Je moet daarom hierover gewoon loonheffing betalen. Vakantiebijslag wordt zwaarder belast dan het reguliere loon. Je werknemers moeten rekening houden met de actuele belastingschijven die op hen van toepassing zijn.

Hoe zit het met een uitzendkracht?

Ook tijdelijke krachten – die je bijvoorbeeld ingehuurd hebt via een uitzendbureau – hebben recht op vakantiegeld. Daarbij maakt het niet uit of het lokaal of buitenlands personeel is.

Ze bouwen daarnaast ook vakantiedagen op. Gebruiken ze die dagen niet? Dan hebben ze recht op uitbetaling van 13,33 vakantie-uren per volledig gewerkte maand.

Veelgestelde vragen over vakantiegeld

 

Hoeveel vakantiegeld krijgt een werknemer?

De basis voor iedere werknemer is 8 procent van het bruto jaarloon.

Wanneer moet ik vakantiegeld uitbetalen?

Het uitbetalen van vakantiegeld mag op zijn laatst in juni gebeuren. Opbouwen gaat dan van 1 juni tot en met 31 mei.

Betaal je belasting over vakantiegeld?

Ja, vakantiegeld wordt als loon gezien. Daardoor betaal je ook gewoon belasting. Let wel op: vakantiegeld wordt zwaarder belast dan regulier loon.

Krijgt een werknemer ook vakantiegeld wanneer hij ziek is?

Ook als hij ziek is, blijft je werknemer vakantiegeld opbouwen. Als hij 70 procent krijgt uitbetaald, krijgt hij slechts over die 70 procent vakantiegeld uitbetaald.

Gerelateerd lezen:

Vakantierechten van werknemers: hoeveel vakantiedagen per jaar?

Wat is loon?

Bereken autoverzekering besparing
Altijd met een gerust gevoel de weg op, met de uitgebreide autoverzekering van Allianz voor personenauto’s en bestelwagens. En met de onlangs verlaagde tarieven kan je nu tot €500 per jaar besparen.
Tip: Werknemers door laten werken na hun pensioen
Met deze krappe arbeidsmarkt wil je jouw ervaren werknemer misschien door laten werken na zijn pensioen. Dan kan via de de populaire Doorwerkregeling. Dit en meer op Ideale later.
Lees ook…
Werknemers hebben in een aantal gevallen recht op betaald verlof, zonder daarvoor vakantiedagen op te moeten nemen. Bijvoorbeeld voor een trouwerij in…
Werknemers die een (nieuwe) hypotheek aanvragen, zullen bij jou aankloppen voor een werkgeversverklaring. Meestal zul je deze probleemloos…
Helemaal thuiswerken zijn de meeste mensen inmiddels spuugzat, maar af en toe een dagje thuiswerken willen we er wel inhouden. Reden genoeg dus om een…