Categorieën

Vooral starters houden soms te weinig rekening met vakantieperiodes. Terwijl juist dan financiële problemen kunnen ontstaan omdat afnemers vaak onbereikbaar zijn en betalingen langer op zich laten wachten. Met deze tips gaat het beter.

In 6 stappen zicht op uw cijfers

Voor elke (startende) ondernemer is zicht op cijfers en cashflow belangrijk, maar juist met de zomer voor de deur is het belangrijk om te weten hoe u er voor staat.

Twee uur per week zijn genoeg om grip te houden op uw cijfers. Financieel deskundigen leren het u in het artikel In 6 stappen zicht op uw cijfers »

Debiteurenbeheer

Doorgaans hanteren bedrijven namelijk al een betalingstermijn van 30 dagen en uitstel van betaling van rekeningen is niet ongebruikelijk in het midden- en kleinbedrijf. Tijdens vakantieperiodes worden betalingstermijnen nog eens extra opgerekt, bijvoorbeeld door onderbezetting op de administratieafdeling.

Starters hebben niet altijd een financiële buffer om dit te vangen. In combinatie met economisch mindere tijden en zomerluwte, waarin vaak minder wordt gefactureerd, kan dat geldproblemen tot gevolg hebben.

In het ergste geval kan dat zelfs leiden tot een voortijdige beëindiging van het bedrijf. Een van de meest voorkomende redenen van faillissementen is namelijk te laat betalen.

Tips om problemen te voorkomen:

Factureer bij naderende vakanties ruim van tevoren;

– Breng vakanties van debiteuren schematisch in kaart en pas uw debiteurenbeheer daar op aan. Vraag bijvoorbeeld wanneer de financiële administratie op vakantie is.

– Spreek ruim van tevoren af (bijvoorbeeld in de voorwaarden) dat er snel betaald zal worden;

– Reageer sneller op te late betaling;

– Zet geen ‘eerste herinnering’ op een aanmaning. Dan wacht men gewoon op de tweede;

– Vindt u het moeilijk om uw klanten op hun betalingsachterstand aan te spreken? Besteedt uw debiteurenbeheer uit aan een gespecialiseerd bedrijf;

– Leg een buffer aan voor mindere tijden;

– Kijk kritisch naar kosten. Wellicht zijn er diensten die u afneemt, die u in de zomer tijdelijk kunt stopzetten of verminderen. Denk aan een kranten- of bloemenabonnement of glazenwasser.

Lees ook…
Sinds 2 augustus 2022 hebben ouders en verzorgers recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dat heeft consequenties voor jou als werkgever en…
Zit die ene medewerker nog wel lekker in zijn vel? Houdt hij zich de gemaakte werkafspraken? Op deze vragen krijg je als werkgever antwoord door…
i.s.m.
Steeds meer ondernemers, managers en bedrijven houden zich bezig met diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Maar wat is diversiteit en…