VAR ook voor buitenlandse zzp'er
Kan ook een zzp'er die in het buitenland woont een VAR aanvragen? Ja, zo blijkt uit een recente uitspraak. Het toekennen van een VAR zegt echter niet of de belasting in Nederland of in het buitenland moet worden betaald.

Let op:

 de VAR is op 1 mei 2016 vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Lees hier alles over deze wet. 

VAR voor zzp’er uit buitenland?

Kan een in het buitenland wonende zzp’er in Nederland een VAR aanvragen? Niet als je naar de letterlijke wettekst kijkt – maar wel als je naar de wetsgeschiedenis kijkt. Dat blijkt althans uit een recente uitspraak van Rechtbank Breda in een zaak van een particuliere ziekenverzorgster.

Fiscus weigert VAR-Wuo

De klanten van de ziekenverzorgster woonden in Nederland, zelf woonde ze in België. Wel huurde ze een kamer in het huis van haar schoonmoeder in Nederland. Van daaruit bezocht ze haar klanten en deed ze haar administratie.

Voor 2009 vroeg de ziekenverzorgster een VAR-winst uit onderneming aan, maar de belastinginspecteur weigerde die af te geven.

Waarom? Omdat een VAR alleen door Nederlandse belastingplichtigen kan worden aangevraagd en dat was de ziekenverzorgster niet.

De belastinginspecteur erkende dat de ziekenverzorgster haar werkzaamheden bedrijfsmatig verrichtte en een onderneming dreef. De werkkamer in de woning van haar schoonmoeder werd echter niet gezien als een vaste inrichting, waardoor haar winst uit onderneming niet in Nederland kon worden belast en zij geen VAR kon aanvragen.

Rechter oordeelt anders

De rechtbank Breda was het ermee eens dat de ziekenverzorgster naar de letter van de wet geen VAR kon aanvragen. Dat is alleen mogelijk voor ‘de belastingplichtige’, en dat was de ziekenverzorgster niet omdat zij geen in Nederland belastbare inkomsten had.

Uit de wetsgeschiedenis van de VAR-regeling leidde de rechtbank echter af dat het wel degelijk de bedoeling van de wetgever is geweest dat ook buitenlandse zzp’ers een VAR kunnen aanvragen.

Het idee van de VAR is vooral dat een opdrachtgever duidelijkheid heeft over de arbeidsrelatie met de zzp’er – en dat speelt ook als een in het buitenland wonende zzp’er werkzaamheden verricht voor een in Nederland gevestigde opdrachtgever.

De rechtbank verklaarde het beroep van de ziekenverzorgster gegrond en droeg de inspecteur op om alsnog een VAR voor 2009 af te geven.

Geen uitspraak over waar belasting moet worden afgedragen

Het feit dat een VAR wordt afgegeven, zegt niets over het land waar de aanvrager inkomstenbelasting moet afdragen.

De gevolgen in een notedop

  • Een buitenlandse zzp’er kan een VAR gebruiken om in Nederland gevestigde opdrachtgevers duidelijkheid te geven of zij loonbelasting en premies werknemersverzekeringen moeten inhouden en afdragen over de vergoeding voor verrichte werkzaamheden.
  • Met het afgeven van een VAR doet de inspecteur géén uitspraak over de vraag of de inkomsten van de buitenlandse zzp’er in het buitenland of in Nederland aan de belastingheffing zijn onderworpen.
De Zaak Magazine is terug
Ter ere van ons 30 jarig jubileum brengen we het vertrouwde De Zaak Magazine weer tot leven, mits 2000 ondernemers zich aanmelden. Doe jij ook mee?
Zakelijke autoverzekering
Uitgebreide dekking, een uitstekende service en extra exclusieve collectieve korting via De Zaak. Benieuwd hoeveel jij kan besparen?
Lees ook…
i.s.m.
Heb jij net even wat meer flexibiliteit nodig als het aankomt op de arbeidscontracten die je jouw medewerkers biedt? Niet alleen meer flexibiliteit in…
De risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een verplichte gezondheids- en veiligheidscheck van je bedrijf. Wie zo’n RI&E niet kan laten zien,…
Het is zo makkelijk als je even wat extra handjes nodig hebt: een flexibele kracht inhuren via het uitzendbureau. Maar de arbeidspositie van…