Een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) geeft u en uw opdrachtgever zekerheid over het inhouden en afdragen van loonheffingen. Het invullen van de aanvraag neemt een paar minuten in beslag, als u weet wat er van u wordt verwacht. Deze handleiding helpt.

Let op: de VAR is op 1 mei 2016 vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Lees hier alles over deze wet. 

Handleiding voor een VAR-aanvraag

 1. Een VAR vraagt u aan voor alle opdrachten die u in een jaar verwacht te gaan uitvoeren, niet voor één specifieke opdracht. Weet u welke VAR u moet aanvragen?
   
 2. Omschrijf uw werkzaamheden zo algemeen mogelijk, zodat verschillende activiteiten eronder kunnen vallen. Alleen als u actief bent op twee of meer totaal verschillende terreinen (bijvoorbeeld journalistiek en fitnesstraining) moet u twee VAR’s aanvragen. Als u twijfelt, overleg dan met de Belastingdienst of vraag meteen twee of meer VAR’s aan.
   
 3. De werkzaamheden die in de VAR vermeld staan, moeten overeenkomen met het werk dat u daadwerkelijk doet. Soms zijn er onverwachte kansen op een opdracht. Stel, u wordt ingehuurd als thuiszorger. Maar omdat u vroeger een secretaresseopleiding heeft gedaan, doet u af en toe wat administratief werk voor dezelfde opdrachtgever. In dat geval kunt u een tweede (of derde of vierde) VAR aanvragen.
   
 4. U kunt bij de vraag over het aantal te verwachten opdrachtgevers alle opdrachtgevers meetellen voor het soort werk waarvoor u de VAR aanvraagt, ook particuliere en buitenlandse opdrachtgevers. Wees realistisch. Overigens kan de Belastingdienst u niets doen als het werkelijke aantal later hoger of lager uitvalt. Het gaat om een reële schatting.
   
 5. Met de vraag over te verwachten ‘inkomsten’ bedoelt de Belastingdienst uw omzet en niet uw winst; mocht later blijken dat uw inkomsten veel hoger of lager uitvallen, dan mag de Belastingdienst daaraan geen boetes of andere consequenties verbinden.
   
 6. De vraag ‘Wanneer bent u met de werkzaamheden begonnen’ is verwarrend. De fiscus wil niet weten wanneer u met een concrete opdracht bent begonnen, maar wanneer u als ondernemer met het soort werkzaamheden bent begonnen waarvoor u een aanvraag indient.
   
 7. Bij de vraag naar het soort ondernemer dat u bent, kruist u aan ‘voor rekening en risico van een vennootschap’ als u werkt vanuit een BV of u kruist ‘winst uit onderneming’ aan als u opdrachten uitvoert als zelfstandige, vanuit een eenmanszaak, een VOF of CV. Het ene gegeven leidt tot een VAR-dga, het andere tot een VAR-wuo.
   
 8. De manier waarop de vragen op het aanvraagformulier zijn gesteld en het feit dat er meestal maar één enkel antwoord mogelijk is, verleidt tot het geven van uitleg in de kantlijn. Maar het formulier wordt automatisch verwerkt, en de aantekeningen kunnen leiden tot vertraging van uw aanvraag, maak dus geen aantekeningen in de kantlijn.

Nog wat andere handige tips:

 • U kunt op elk moment een VAR aanvragen. U kunt een VAR aanvragen voor het lopende jaar en het volgende jaar; voor twee jaren dient u twee aanvraagformulieren in te vullen; elke VAR is in principe één
  jaar geldig.
 • Ook al loopt een jaar op zijn eind, dan moet u toch voor opdrachten die u in het lopende jaar accepteert, nog een VAR voor het lopende jaar aanvragen.
 • Bent u directeur-grootaandeelhouder van meerdere bv’s, dan heeft u slechts één VAR nodig als het soort werk hetzelfde is; bij uiteenlopende activiteiten heeft u voor elke soort werk één VAR nodig.
 • Het is voor een VAR niet relevant hoeveel uren u in uw onderneming werkt, dat is vooral belangrijk voor de fiscale zelfstandigenaftrek. De VAR maakt ook parttime ondernemerschap mogelijk.

Een VAR aanvragen
U kunt de aanvraag voor een VAR op de site van de Belastingdienst invullen (met DigiD) of downloaden. Wilt u de VAR op papier aanvragen? Stuur het aanvraagformulier dan naar het onderstaande adres:

Belastingdienst/Centrale invoer
Postbus 2586
6401 DB Heerlen

Correspondentie over de VAR
Uw correspondentie ovder de VAR stuurt u naar het onderstaande adres:

Belastingdienst/Noord/Coördinatiepunt VAR
Postbus 418
9700 AK Groningen

.
Beleggen in vastgoed is een langetermijnbelegging. Benieuwd wat jouw opties zijn? Lees meer in de brochure. Prognose gemiddeld jaarrendement over 7 jaar: 8,1%.
Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Lees ook…
Een auto van de zaak is voor veel werknemers een gewilde secundaire arbeidsvoorwaarde. Maar voor werkgevers kan het een kostenpost zijn met extra…
Minimaliseer werkgeversrisico’s, Minder personeelsadministratie, Maximaliseer je flexibiliteit en geen risico bij ziekteverzuim. Lees…
i.s.m.
Jij bent ondernemer. Zodra je (nieuw) personeel wilt aannemen kom je voor de keuze: welke type contract bied ik aan? Veel ondernemers kiezen eerst voor…